Skip til hoved indholdet

Søg tilskud til dit frivillige sociale arbejde

Søg inden den 15. februar 2024

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Søg tilskud til dit frivillige sociale arbejde

Er du en del af frivilliggruppen bag en social aktivitet på Samsø? Så kan du frem til den 15. februar 2024 søge om en økonomisk håndsrækning fra Samsø Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde.

Samsø Kommunes overordnede formål med puljen til frivilligt socialt arbejde (også kendt som §18-midler) er at motivere til at udvikle kvaliteten af den frivillige sociale indsats på Samsø. Projekter/aktiviteter, der relaterer sig til nedenstående kriterier, vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

  • Støtten ydes primært til aktiviteter, der finder sted i Samsø Kommune.
  • Aktiviteter, der fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – gerne i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger samt mellem de frivillige foreninger og Samsø Kommune.
  • Aktiviteter, der er nyskabende og understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper.
  • Aktiviteter, der forebygger isolation og ensomhed samt giver borgere med særlige behov nye muligheder.
  • Aktiviteter, der er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende.
  • Aktiviteter, der er sundhedsfremmende og forebyggende.

Der gives ikke støtte til foreninger med en større likvid formue samt til administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførslen af det frivillige sociale arbejde.

For at komme i betragtning til puljemidlerne skal du sende din ansøgning senest den 15. februar 2024. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den frivillige aktivitet, et budget og eventuelt et årsprogram.

Ansøgningsskema findes her.

Du kan også ansøge ved at sende skemaet til:

Samsø Kommune 

att. Dorte Skrædder

Søtofte 10

8305 Samsø

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til