Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi EAN-numre

EAN-numre

Her finder du en oversigt over samtlige EAN-numre i Samsø Kommune, som du skal benytte, hvis du skal sende en faktura.

Har du spørgsmål til nedenstående EAN-numre, kan du kontakte Økonomiafdelingen i Samsø Kommune på telefon 30 10 55 11 i kommunens telefontid mandag til torsdag fra 9.00 - 12.00 og igen fra 13.00 - 15.00.

Samsø Kommune, CVR-nummer: 23 79 55 15.

Samsø kommunes betalingsfrist

Vær opmærksom på, at Samsø Kommune, som udgangspunkt, betaler med en betalingsfrist på 30 dage efter leverandørens fremsendelse af korrekt faktura. Hvis fristen er mindre, vil vi tilstræbe os på at overholde den – men kan dog ikke garantere rettidig betaling.

Opkrævning af gebyrer og andre godtgørelser

Samsø Kommune godkender ikke rykkergebyrer for fakturaer med kortere betalingsfrist end 30 dage.

Ifølge momslovens § 52 er det lovpligtigt at udstede fakturaer, og derfor en pligt leverandøren ikke må tage sig betalt for.
I forarbejderne til loven om elektronisk fakturering er det forudsat, at indførelse af elektronisk fakturering rummer et besparelsespotentiale for leverandørerne. Leverandører kan derfor ikke i forbindelse med den elektroniske fakturering opkræve gebyr eller anden form for godtgørelse.

Hvis en leverandør pålægger gebyr, uden at det udtrykkeligt er aftalt, er Samsø Kommune, som andre offentlige virksomheder, berettiget til at afvise det.

Borgmester og Sekretariatet EAN: 5798006123971
Borgerservice EAN: 5798006123803
Økonomiafdeling EAN: 5798006123971
IT EAN: 5798006124039

 

Samsø Rederi EAN: 5798006124091
Samsø Bus EAN: 5798006124091
Samsø Rederi: Sælvig - Aarhus Ruten EAN: 5798006123865

 

Visit Samsø EAN: 5798006124121

 

Børn-, Unge- og Kulturforvaltning EAN: 5798006123582
Dagplejen EAN: 5798006124176
Rumlepotten EAN: 5798006123520
Samsø Skole EAN: 5798006123643
Samsø Skole, skolebibliotek EAN: 5798006123681
Samsø Skole, SFO EAN: 5798006123674
Ungdomsskole og FGU EAN: 5798006123988
Familieafdelingen EAN: 5798006123957
Biblioteket EAN: 5798006123926
Folkeoplysning og fritidsaktiviteter EAN: 5798006124022
Sundhedspleje EAN: 5798006123902

 

Forvaltningssekretariatet EAN: 5798006123605
Jobcenter EAN: 5798006123940
Voksen Handicap EAN: 5798006123612
Sociale ydelser EAN: 5798006123933
Sygedagpenge EAN: 5798006123919
UU‐vejleder EAN: 5798006123698
Plejecenter Kildemosen EAN: 5798006123810
Hjemmeplejen EAN: 5798006124220
Bofællesskabet EAN: 5798006123827
Samsø Køkken EAN: 5798006123834
Tandklinik EAN: 5798006123599
Sundhed, Træning og Tandpleje EAN: 5798006124060
Socialpsykiatrien EAN 5798006124114
Sygepleje EAN: 5798006123858
Visitationen og Hjælpemiddelcentral EAN: 5798006123841

 

Teknisk Forvaltning EAN: 5798006123773
Naturafdelingen EAN: 5798006124282
Renovation og Forsyning EAN: 5798006123766
Rengøring EAN: 5798006123995
Samsø Idrætshal EAN: 5798006124008
Ejendomsservice EAN: 5798006124053
Samsø Skole, bygning EAN: 5798006123636
Ballen Lystbådehavn EAN: 5798006123476
Ballen Færgehavn EAN: 5798006123513
Langøre Havn EAN: 5798006123490
Maarup Havn EAN: 5798006123483
Sælvig Havn EAN: 5798006123506
Vejvæsen EAN: 5798006123780

 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til