Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur og fritid Puljer til aktiviteter i Samsø Kommune Pulje til Frivilligt socialt arbejde

Pulje til Frivilligt socialt arbejde

Samsø Kommune afsætter hvert år en pulje til frivilligt socialt arbejde (jf. serviceloven §18). Formålet med puljen er at motivere til at udvikle kvaliteten af eksisterende frivillige sociale indsatser, og fordre nye frivillige sociale fællesskaber i Samsø Kommune.

Spørgsmål vedrørende ansøgninger og krav bedes rettet til kommune@samsoe.dk . Mærk venligst mailen §18

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen på kommune@samsoe.dk eller på telefon 87 92 22 00

Om puljen til Friviligt socialt arbejde

Støtten ydes til aktiviteter, der…

 • finder sted i Samsø Kommune eller aktiviteter udenøs med deltagelse af borgere bosat på Samsø
 • fremmer og udvikler frivilligt socialt arbejde – og gerne foregår i et samarbejde mellem flere frivillige foreninger og mellem de frivillige foreninger og Samsø Kommune
 • er nyskabende og understøtter relationer og netværk på tværs af målgrupper og aldersgrupper
 • forebygger isolation og ensomhed, samt giver nye muligheder til borgere med særlige behov
 • er åbne for alle og ikke er begrænset til egne medlemmer i en forening eller lignende
 • er sundhedsfremmende og forebyggende
 • Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde
 • Udflugter, rejser og fortæring. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde
 • Der gives ikke støtte til foreninger med en større likvid formue

Det er muligt at sende ansøgninger hele året, men ansøgningerne behandles kun to gange årligt. Der er hvert år deadline for ansøgninger på datoerne 15. februar og 15. oktober.

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den frivillige aktivitet, budget og eventuelt et årsprogram.

Ansøgningsskemaet udfyldes via ovenstående link, hvorefter du sender ansøgningen til Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen på auds@samsoe.dk. Du kan også sende ansøgning til Samsø Kommune, att. Dorte Skrædder, Søtofte 10, 8305 Samsø.

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest kl. 15.00 på ansøgningsdagen for at komme i betragtning.

Klik her for at tilgå budgetskema (åbner nyt vindue)

Klik her for at tilgå afrapporteringsskema til støtte (åbner nyt vindue)

 • Fremsende dokumentation for afholdte udgifter senest 12 måneder efter bevilling af puljemidler
 • Fremsende evaluering af arrangementet herunder antal deltagere/besøgende senest 12 måneder efter bevilling af puljemidler
 • Fremsende en ansøgning om udsættelse for anvendelse af tilskuddet, hvis projektet eller arrangementet ikke færdiggøres til den planlagte tid. I ansøgningen skal der stå, hvorfor aktiviteten er blevet forsinket, og hvornår aktiviteten forventes at være gennemført.
 • Tilbagebetale alle ikke-brugte midler til Samsø Kommune, Jyske Bank, reg.nr. 6260, kontonr. 167297-5. Der anføres følgende tekst – ”(Navn på projekt) returmidler til pulje til frivilligt socialt arbejde”
 • Dokumentation for afholdte udgifter og/eller ansøgning om udsættelse fremsendes til kommune@samsoe.dk og mærkes ”Støtte til frivilligt socialt arbejde (§18 midler)”

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til