Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Turisme Samsø Markedsføringspulje og -udvalg

Samsø Markedsføringspulje og -udvalg

Markedsføringsudvalget arbejder for at markedsføre Samsø bedst muligt i ind- og udland.

Det er Samsø Markedsføringsudvalg, der administrerer Samsø Markedsføringspulje. Arbejdet med at promovere Samsø sker for de midler, der indsamles i puljen, som har det overordnede formål at sikre den brede markedsføring af Samsø og de enkelte aktører.

Herudover arbejder udvalget for at sikre driften af VisitSamsø, som varetager arbejdet med den brede markedsføring af Samsø.

Udvalget kan sætte udviklingsaktiviteter i gang og støtte konkrete projekter, der har til formål at fremme turismen på Samsø.

Samsø Markedsføringsudvalg – og pulje

Puljen gør det muligt at markedsføre dig, som medlem, din virksomhed og Samsø. At tiltrække flere gæster og derved skabe et mersalg for dig. Som puljemedlem bliver du mere synlig over for dine gæster, der enten er på øen eller påtænker at holde ferie på øen. Flere gæster på Samsø og i din butik, betyder mere omsætning.

Ja. Gæsterne kommer ikke af sig selv. Alle destinationer markedsfører sig for at få nye gæster og for at holde på de eksisterende. Det er derfor afgørende, at Samsø hele tiden er i gæsternes bevidsthed som det mest attraktive sted at besøge inden for Danmarks grænser. De skal vælge Samsø frem for andre ø-destinationer, som også er beriget med smuk natur og dejlig mad. Gæsternes valg skal hjælpes på vej med markedsføring.

Samsø Markedsføringsudvalg vedtager den årlige markedsføringsplan og budget, når beløbet på den årlige markedsføringspulje kendes.

Puljens penge går blandt andet til:

 • Drift og udvikling af www.visitsamsoe.dk
 • Online markedsføring af Samsø
 • Annoncer i aviser og magasiner
 • De gode historier om Samsø gennem pressemeddelelser til dansk og udenlandsk presse
 • Presseture for danske og udenlandske medier
 • Facebook
 • Nyhedsbreve til feriegæster og fritidssamsinger
 • Personlig turistinformation
 • Turistinformation via nettet, telefon og mail
 • Ubemandede turistinformationer i havne og på færgerne
 • De fire miniguides
 • Samsø Kalenderen
 • Kortblokke, cykelkort og andre tryksager
 • Support af diverse events

Turistinformationen er med til at skabe gode relationer til både nye og gamle gæster. Her varetages henvendelser, der kommer per telefon, mail eller i Anton Rosen Huset. På denne måde kan vi være med til, at gæsterne vælger Samsø for første gang – eller endnu en gang.

Turistinformationen besøges årligt af mere end 19.000 gæster.

Udvalget består af syv personer:

 • To repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune
 • En repræsentant fra Molslinjen
 • En repræsentant fra Samsø Rederi
 • Tre repræsentanter udpeget af Samsø Turist- og Handelsstandsforening

Udvalget vælger selv sin formand for et år ad gangen på første møde i 2. kvartal.

VisitSamsø er sekretariat for udvalget.

Formand

Michael Svinth, Samsø Turist – og Handelsforening

Næstformand

Birgitte Kold Ingwersen, Molslinjen

Øvrige medlemmer

Per Urban Olsen, Kommunalbestyrelsen
Kjeld Bønkel, Kommunalbestyrelsen
Lars Simon Rieks, Samsø Rederi
Lasse Fisker, Samsø Turist- og Handelsforening
Kenn Esmann, Samsø Turist- og Handelsforening

Udvalget har ansvaret for…

 • Udarbejdelsen af udkast til markedsføringsstrategi, der fremsendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i Samsø Kommune.
 • Udarbejdelsen af den årlige markedsføringsplan og tilhørende budget for planen i henhold til den overordnede markedsføringsstrategi. Den årlige markedsføringsplan fastlægger den brede markedsføringsindsats.
 • Den brede markedsføring af Samsø, der finansieres af Samsø Markedsføringspulje.
 • Fastlæggelsen af medlems- og betalingsstruktur til Samsø Markedsføringspulje. Puljen er sammensat af midler fra Samsø Kommune, rederierne, samt virksomhederne på øen.

Klik her for at læse Samsø Markedsføringsudvalgs kommissorium (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse markedsføringsstrategien. (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse om Samsø Markedsføringsudvalgs organisering og kompetencer. (åbner nyt vindue)

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til