Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, social og sygdom Sygdomsforløb, sikkerhed og tilsyn

Sygdomsforløb, sikkerhed og tilsyn

Her kan du læse mere om, hvad Samsø Kommune kan tilbyde dig af hjælp i dit respektive sygdomsforløb. Uanset om det er en kronisk sygdom eller ej.

Herunder kan du læse mere om, hvad Samsø Kommune kan tilbyde dig af hjælp i dit respektive sygdomsforløb - samt de forskellige tiltag og muligheder, som spiller ind i sundhedsvæsenet, der er med til at sikre din sikkerhed som patient.

Har du brug for at vide mere om, hvad Samsø Kommune kan gøre for dig, kan du kontakte Sundhedsafdelingen på telefon 87 92 22 00.

Dette er telefonnummeret til kommunens reception. Her kan du blive omstillet eller lægge en besked, og blive ringet op af den relevante medarbejder. Telefontiden er mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

Sygdomsforløb

Hvis du har en diagnosticeret KOL, kan du blive henvist til almen rehabilitering af egen læge. Din sygdom skal være i stabil fase, og du skal have et ønske om at deltage aktivt i forløbet.

Formålet med KOL-rehabiliteringen er blandt andet

 • at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver
 • at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv
 • at forebygge komplikationer til KOL via livsstilsrådgivning
 • at deltage i et træningsforløb

Klik her for at besøge Lungeforeningens hjemmeside.

Hvis du har en diagnosticeret hjertesygdom inden for iskæmiske hjerte- og karsygdomme, hjerteklaplidelse, hjerteinsufficiens eller claudicatio intermittens, kan du blive henvist til almen rehabilitering af egen læge.

Din sygdom skal være i stabil fase, og du skal have et ønske om at deltage aktivt i forløbet.

Formålet med hjerterehabiliteringen er blandt andet

 • at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver
 • at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv
 • at forebygge komplikationer til din hjertesygdom via livsstilsrådgivning
 • at deltage i et træningsforløb

Klik her for at besøge Hjerteforeningens hjemmeside.

Rehabiliteringstilbud til borgere, der er i behandling for kræft eller oplever senfølger af en kræftdiagnose. For at deltage i rehabiliteringsforløbet, skal du henvises af egen læge eller hospitalsafdeling.

Formålet med kræftrehabiliteringen er blandt andet

 • at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver
 • at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv
 • at forebygge komplikationer via livsstilsrådgivning
 • at deltage i et træningsforløb

Klik her for at læse folderen Motion, Samvær, samt Træningstilbud (åbner nyt vindue)

Klik her for at tilgå e-læring for kræftpatienter og pårørende til e-læringsprogrammet Livet med og efter kræft.

Klik her for at besøge Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Hvis du har diabetes mellitus type 2, kan du blive henvist til almen rehabilitering af egen læge eller hospitalsafdeling. Din sygdom skal være i stabil fase, og du skal have et ønske om at deltage aktivt i forløbet.

Formålet med diabetesrehabiliteringen er blandt andet

 • at øge din evne til at klare dagligdagens opgaver
 • at øge din livskvalitet og opretholde et aktivt liv
 • at forebygge komplikationer til din diabetes via livsstilsrådgivning
 • at deltage i et træningsforløb

Klik her for at besøge Diabetesforeningens hjemmeside.  

En erhvervet hjerneskadet, også kendt som senhjerneskade, er en skade på hjernen, som er opstået på grund af sygdom eller ulykke. Selve årsagen til hjerneskader kan være blødninger, slag, infektion iltmangel og lignende. 

Følgevirkningerne af hjerneskade kan være fysisk, psykisk, kognitivt og af sproglig karakter med stor variation i sværhedsgraden af hjerneskaden. 

Hvis du, eller en du kender, har fået diagnosen erhvervet hjerneskade, er du velkommen til at kontakte Samsø Kommunes hjerneskadekoordinator på til 31 57 71 71 eller mail auhebo@samsoe.dk. Her kan du få en snak og eventuelt planlægge en opstart af dit forløb. Har du været indlagt, bliver kontakten ofte formidlet af den vej.

Siden 2017 har Samsø Kommune indgået i en samarbejdsaftale med Region Midtjylland om infektionshygiejne, som et led i det store forebyggelsespotentiale.

Indsatsen i Samsø Kommune er organiseret med en primær kontaktperson og tovholder, Hygiejne Kontaktperson. Herudover har hvert faglige område en Hygiejne Vejleder.

God hygiejne kan bidrage til

 • Færre indlæggelser og genindlæggelser
 • Færre infektioner hos borgere
 • Reduceret sygefravær på baggrund af infektioner blandet personalet

Klik her for at læse samarbejdsaftalen om Infektionshygiejne. (åbner nyt vindue)

I Samsø Kommune kan du, der lever med demens eller demenslignende sygdom, få rådgivning og støtte til livet om sygdommen. Dette tilbud gælder også dine pårørende. Kommunens tilbud om at understøtte dig, dit netværk og familie er gratis. 

Hvis du har den mindste mistanke om demens eller andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Samsø Kommunes Demenskoordinator på telefon 31 57 71 71 eller mail auhebo@samsoe.dk

Klik her for at besøge Videnscenter for Demens.

Klik her for at åbne ansøgningsskemaet om rehabiliteringstilbud. (åbner nyt vindue)

Tilsyn og sikkerhed

Hvis du er utilfreds med den sygeplejefaglige behandling, kan du henvende dig til den pågældende leder af sundhedstilbuddet.

Hvis problemet ikke kan løses ved direkte kontakt hertil, kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket kan ske via nedenstående link (med MitID) eller på mail til pob@patientombuddet.dk. Klagefristen til styrelsen er på fem år.

Klik her for at læse mere information om dine klagemuligheder over sundhedsfaglig behandling, samt indberette en klage med MitID.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Det indebærer, at styrelsen hvert år laver tematiserede tilsyns- og læringsaktiviteter i forhold til identificerede risikoområder på udvalgte arbejdspladser, som arbejder inden for Sundhedsloven.

Klik her for at læse mere om Risikobaserede tilsyn.

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen, og for langt de fleste går det heldigvis godt. Men der kan opstå hændelser eller fejl, hvor en patient udsættes for skade eller risiko for skade. Det er vigtigt for os at kende til disse for, at vi kan lære af dem og undgå, at det sker igen. Der er to former for hændelser eller fejl, som indberettes og behandles på to forskellige måder:

 1. Klage over sundhedsfaglig behandling, som behandles af Styrelsen for Patientsikkerhed
 2. Utilsigtet hændelse, som primært behandles på det sted, hvor den er opstået, men registreres også nationalt

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Utilsigtede hændelser kan være, at en patient får forsinket behandling, da henvisningen fra egen læge ikke er nået frem til den rette modtager, eller at en patient får forkert dosis medicin.

Forværring, skade eller dødsfald relateret til en patients sygdom, er ikke en utilsigtet hændelse, og skal ikke rapporteres her. Det samme gælder bivirkninger vedrørende medicin.

Når du indberetter en utilsigtet hændelse, går rapporten automatisk til det sted, hvor hændelsen er sket. Rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af hvad der er sket, hvordan det kunne ske og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Herefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Patientombuddet, som indsamler og formidler viden på baggrund af hændelser fra hele landet.

Du kan indberette anonymt, men det er en fordel at skrive navn og e-mail eller telefonnummer på rapporten. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger.

Hvordan organiseres det i Samsø Kommune?

Organiseringen i Samsø Kommune består af en risiko manager, som er den overordnede tovholder på patientsikkerhedsarbejdet i kommunen. Herudover har hvert faglige område en sagsbehandler, som analyserer indkomne sager inden for eget område – eventuelt i samarbejde med risikomanageren og den respektive afdelingschef.

 

Klik her for at læse mere om utilsigtede hændelser, samt finde link til rapporteringskema som patient eller pårørende.

Klik her for at indberette en utilsigtet hændelse som sundhedsprofessionel.

Klik her for at læse mere om klager over sundhedsfaglig behandling.

Alle sundhedsfaglige personer har tavshedspligt i forhold til alt, hvad de erfarer om den enkelte patient. Det gælder oplysninger af helbredsmæssig karakter, private forhold og andre fortrolige oplysninger.

Med dit samtykke, kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om dit helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forhold til din behandling eller behandling af andre patienter. Du har ret til at frabede dig, at disse oplysninger videregives.

Samtykke

 • kan være mundtligt eller skriftligt
 • kan afgives til den sundhedsperson, der videregiver oplysninger eller til den sundhedsperson, der modtager oplysninger
 • skal indføres i patientjournalen (også når patienten frabeder sig videregivelse af oplysninger)

Videregivelse af nævnte oplysning kan dog ske uden dit samtykke, når:

 • det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb for dig, og videregivelsen sker under hensyntagen til din interesse og behov
 • videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til dig, hvis du ikke selv kan varetage dine interesser

Du har mulighed for at oprette et livs- eller behandlingstestamente, hvis du ikke ønsker livsforlængende behandling.

 

Klik her for at læse mere om livstestamenter på Borger.dk.

Klik her for at læse mere om behandlingstestamenter på Borger.dk.

Klik her for at læse mere om bekendtgørelsen for livstestamenter.

Klik her for at læse mere om dine rettigheder i Sundhedsloven.

Klik her for at læse persondataloven.

Aktuelle tilsyn

 

Klik her for at læse tilsynsrapporten (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse den seneste tilsynsrapport. (åbner nyt vindue)

Klik her for at læse den seneste tilsynsrapport for Kildemosen. (åbner nyt vindue)

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til