Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job og uddannelse Jobcenter Samsø Til borger

Til borger

Uanset om du er blevet ledig, sygemeldt eller interesseret i information om fleksjob eller uddannelse, kan du få hjælp og informationer fra Jobcenter Samsø.

Herunder kan du blive guidet videre til relevante hjemmesider, hvor du kan finde fyldestgørende information om både krav og muligheder.

Find den overskrift, som matcher din situation bedst

Der er flere muligheder for hjælp via jobcenteret, hvis du er ung.

Den kommunale ungeindsats fra kommunen er tværfaglig, og kan involvere flere parter, såsom

 • jobcenter
 • familieafdeling
 • støtteteam
 • ... og mange andre

Her kan du, som ung, have en snak om uddannelse og få uddannelsesvejledning, samt arbejde med at få en afklaring om din situation. Herunder også en snak om, hvad er du motiveret for at lave? Er en erhvervsuddannelse det rette match for dig? Eller er du på vej i en gymnasiel retning?

Normalt vil du kunne finde en rådgiver på Kursus og Uddannelsescenter Samsø på tirsdage, onsdage og torsdage.

Har du spørgsmål til den kommunale ungeindsats, kan du ringe til vejlederen på telefon 25 20 88 05.

Klik her for at læse mere om uddannelsesvejledning.

Hvis du mister dit arbejde og bliver ledig, skal du tilmelde dig som arbejdssøgende på jobnet.dk og hos din a-kasse. Alternativt kan du rette henvendelse til Jobcenter Samsø.

For at få dagpenge skal du være medlem af en a-kasse og være tilmeldt i dit lokale jobcenter.

Klik her for at læse mere om krav og dine muligheder, når du bliver ledig på borger.dk.

Klik her for at melde dig ledig på Jobnet.dk.

Er du blevet syg og har du brug for at vide mere om, hvordan du skal forholde dig til anmodning om sygedagpenge? Der kan være forskellige krav og regler, afhængig af din situation. Herunder kan du finde relevante links, hvor du kan læse mere om de vigtigste begreber, samt få en forståelse af kommunens rolle i dit sygedagpengeforløb.

Klik her for at læse mere om kommunens rolle i dit forløb.

Klik her for at læse mere om sygedagpenge, hvis du er ledig.

Klik her for at læse mere om sygedagpenge, hvis du er lønmodtager.

Klik her for at læse mere om sygedagpenge, hvis du er selvstændig.

Revalidering hjælper borgere, der har en begrænset arbejdsevne, med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatsen er til for at finde den korteste mulige vej tilbage til arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

Klik her for at læse mere om revalidering på borger.dk.

Her kan du finde information om, hvad du skal gøre for at modtage kontanthjælp og hvilke krav, der følger med kontanthjælpen afhængig af din alder og situation.

Under 30

Er du under 30 år med en uddannelse, og kan du ikke forsørge dig selv, kan du få kontanthjælp.

Klik her for at læse mere om og tilmelde dig ungestats på borger.dk.

Er du under 30 år uden en uddannelse, skal du læse om uddannelseshjælp, hvilket du kan finde information om i næste felt.

Over 30

Er du fyldt 30 år, og kan du ikke forsørge dig selv, vil du kunne modtage kontanthjælp.

Klik her for at læse mere om og tilmelde dig kontanthjælp over 30 år borger.dk.

Er du under 30 år, og uden en uddannelse, kan du få uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp, hvis du ikke kan forsørge dig selv.

Klik her for at læse mere om og tilmelde dig uddannelseshjælp på borger.dk.

Her kan du læse mere om førtidspension, og løntilskud til førtidspensionister.

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Det vil sige, at det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Det er dog Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt.

Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Klik her for at læse mere om førtidspension på borger.dk.

Klik her for at kontakte Udbetaling Danmark via borger.dk.

Klik her for at læse mere om løntilskud til førtidspensionister.

Her kan du læse mere om reglerne og mulighederne for fleksjob og om ledighedsydelse under ledighed.

Klik her for at læse mere om fleksjob på borger.dk.

Jobrelaterede hjælpemidler kan være undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, som du kan søge om tilskud til. Formålet med at yde tilskud til hjælpemidler er at understøtte, at personer kan få og deltage i beskæftigelsestilbud, samt opnå eller fastholde et almindeligt arbejde.

Jobcenteret kan give tilskud til hjælpemidler til personer, som er i:

 • Tilbud om vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktisk
 • Ansættelse i løntilskud, skånejob og fleksjob
 • Seniorjob
 • Ordinær beskæftigelse uden løntilskud
 • Selvstændig virksomhed
 • Ressourceforløb

Klik her for at læse mere om betingelserne for hjælpemidlerne, samt vejledning hertil, på borger.dk.

Klik her for at søge om studie- og jobrelaterede hjælpemidler via Star.dk
Her finder du også ansøgningen, som skal udfyldes og sendes til jobcenteret.

Klik her for at læse mere om den personlige assistance ordning via Star.dk 
Her kan du også hente relevante skemaer til ansøgning, såvel som udbetaling.

Her kan du finde mere information om, hvem der kan få asyl, og hvad du kan gøre, hvis du ikke kan få asyl.

Du kan også finde information om:

 • Ansøgningsprocessen
 • Asylcentre
 • Asylansøgernes vilkår
 • Kvoteflygtninge
 • Uledsagede børn
 • Humanitært ophold
 • Klagevejledning

Klik her for at læse mere om betingelserne for at søge asyl i Danmark.

Klik her for at læse mere om mulighederne for danskundervisning på Samsø.

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af helbredsproblemer og har et langt arbejdsliv bag sig.

Klik her for at læse mere om at søge seniorpension på Borger.dk.

Kommunernes ydelsessystem

Find vejledning frem, mens du ansøger

Fortsæt ansøgning, åbn og slet kladde

Se dine beskeder

Se dine sager

Se dine udbetalinger

Søg om danskbonus

Søg om enkeltydelse

Søg hjælp til forsørgelse

Søg om ledighedsydelse under ferie

Søg om særlig støtte

Vedhæft dokumentation fra PC, Mobil eller Tablet

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til