Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Job og uddannelse Danskundervisning

Danskundervisning

Sprogcenter Samsø er et kommunalt sprogcenter, der tilbyder danskundervisning for herboende internationale borgere, indvandrere og flygtninge.

Vores målgruppe omfatter voksne international borgere, der er kommet til Samsø som flygtninge, samt arbejdstagere; landbrugsmedhjælpere, studerende, au-pair og lignende. De modtager undervisning i dansk, som andetsprog og danske kultur- og samfundsforhold.

Sprogcenter Samsø udbyder ordinær danskundervisning på Danskuddannelse 1, 2 og 3 – og disse er bygget op som tre forskellige uddannelser med hver sin eksamen. Du bliver indkaldt til en samtale på sprogcentret, og visiteres ind på den danskuddannelse, der passer til dig.

Vores dansktilbud relaterer sig til CEFR, som er den fælleseuropæiske referenceramme for sprog, som er vores rettesnor og din garanti for kurser og læringsmål hos os. Læs mere om CEFR og de tre dansktilbud på denne side.

Undervisningen foregår enten på sprogcentret, der ligger på Kursus- og Uddannelsescenter Samsø, Tanderupvej 15 i Onsbjerg. Sprogcentret tilbyder også onlineundervisning.

Tidspunkter for online undervisning:

Mandag-onsdag
17.00-18.30
19.00-20.30

Tidspunkter for fysisk undervisning på sprogskolen:

Torsdag
10.00-13.00

Tilmelding til undervisning foregår ved personlig henvendelse til Jobcenter Samsø, Søtofte 10, 8305 Samsø.

For at lave en aftale, skal du ringe i forvejen på kommunens hovednummer 87 92 22 00 i telefontiden, som er mandag til torsdag mellem 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00. Her vil du blive omstillet til den relevante medarbejder.

Common European Framework of References for Languages (CEFR) er et almengyldigt system for at vurdere sprogniveauer. Det er udviklet af Europarådet og er i dag bredt anvendt til at beskrive indlæring af fremmedsprog i hele verden. Det kan anvendes til alle sprog og giver uddannelsesinstitutioner og lærere klare retningslinjer for sprogundervisning.

På samme måde anvendes CEFR til at vurdere, om du har de efterspurgte sprogkompetencer, når du søger ind på en uddannelse eller søger et job.

Seks niveauer

CEFR deler sprogkompetencer op i seks niveauer: A1, A2, B1, B2, C1 og C2. Niveaubeskrivelserne sætter de overordnede rammer for, hvad du vil lære på hvert af vores kurser. De er vores rettesnor, når vi planlægger hvert kursus og vælger materialer og undervisningsmetoder.

I løbet af kurset forholder vi også til CEFR, når vi evaluerer din indlæring, så den sikrer, at både du og dine holdkammerater opnår det ønskede niveau. Når du afslutter et danskkursus hos os, får du et diplom, som dokumenterer dit dansksproglige CEFR-niveau.

For dig, der ikke har lært at læse og skrive på dit modersmål – og for dig, som ikke har lært et europæisk skriftsystem. Uddannelsen afsluttes med Prøve i Dansk 1.

Mål

Målet med DU1 er, at du lærer dansk på et niveau, så du for eksempel kan klare ufaglært arbejde og kan klare dig på dansk hos lægen, når du køber ind, til forældremøder og i andre almindelige hverdagssituationer i Danmark.

Indhold

Vi har fokus på dit mundtlige sprog, men du lærer også at læse og skrive lette tekster på dansk, og du lærer om dansk kultur og det danske samfund. Vi bruger blandt andet grundbøger, skønlitteratur, avisartikler, film og internettet i undervisningen.

Emner

Vi arbejder med sproget ud fra forskellige emner under overskrifterne:

 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Hverdagsliv
 • Medborgerskab

Moduler

DU1 består af seks moduler. Modul 1-5 slutter med en modultest, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. Modul 6 afsluttes med en skriftlig og mundtlig prøve i Dansk 1.

Tidspunkt for undervisningstilbud

Sprogcenter Samsø tilbyder undervisning dag eller aften. Du går til undervisning én dag om ugen i tre lektioner.

For dig, der har en kort eller mellemlang skolebaggrund fra dit hjemland.

Mål

Målet med DU2 er, at du kan få et arbejde og klare dig på det danske arbejdsmarked eller tage mere uddannelse i Danmark, og at du kan deltage aktivt i det danske samfund.

Indhold

Vi arbejder meget med dit mundtlige sprog, så du bliver god til at tale og forstå dansk i hverdagen. Vi arbejder også med at læse og skrive lettere tekster, beskeder og ansøgninger. Du lærer også om dansk kultur og det danske samfund. Vi bruger blandt andet grundbøger, romaner, avisartikler, film og internettet i undervisningen.

Emner

Vi arbejder med sproget ud fra forskellige emner under overskrifterne:

 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Hverdagsliv
 • Medborgerskab

Moduler

DU2 består af seks moduler. Modul 1-5 afsluttes med en modultest, som du skal bestå, før du kan fortsætte til næste modul. Modul 6 afsluttes med en skriftlige og mundtlig prøve i Dansk 2.

Tidspunkt for undervisningstilbud

Sprogcenter Samsø tilbyder undervisning online om aftenen. Til aftenundervisningen får du fire lektioner om ugen. Vi underviser mandag og onsdag aften fra kl. 17.00.

For dig, der har en mellemlang eller lang uddannelse. Du har også et kendskab til et andet fremmedsprog og ved noget om grammatiske termer.

Mål

Målet med DU3 er, at du kan få et arbejde og klare dig på det danske arbejdsmarked eller tage mere uddannelse i Danmark.

Indhold

Vi arbejder med dit mundtlige sprog, så du bliver god til at tale og forstå dansk. Vi arbejder også med at læse og skrive tekster, beskeder, ansøgninger og lignende. Desuden fokuserer vi på dansk grammatik og udtale. Du lærer også om dansk kultur og det danske samfund. Vi bruger blandt andet grundbøger, romaner, avisartikler, film og internettet i undervisningen.

Emner

Vi arbejder med sproget ud fra forskellige emner under overskrifterne:

 • Arbejde
 • Uddannelse
 • Hverdagsliv
 • Medborgerskab

Moduler

DU3 består af fem moduler. Modul 1-4 slutter med en modultest, som du skal bestå for at komme videre på næste modul. DU3 afsluttes efter modul 5 med en skriftlig og mundtlig prøve i Dansk 3.

Studieprøve

Efter den skriftlige og mundtlige prøve i Dansk 3 kan du måske fortsætte på Modul 6 i op til ni måneder, og afslutte med Studieprøven. Studieprøven er én af adgangsbetingelserne til videregående uddannelser. Du skal dog kunne afslutte både den skriftlige og den mundtlige prøve i Dansk 3 med et rigtig godt resultat.

Sprogcenter Samsø kan desværre ikke tilbyde undervisning på Studieprøvenieau. Er du interesseret i at tage Studieprøven? Kontakt Clavis i Aarhus eller andre større sprogcentre.

Tidspunkt for undervisningstilbud

Sprogcenter Samsø tilbyder onlineundervisning om aftenen. Du går til undervisning to dage om ugen i fire lektioner. Vi underviser mandag og onsdag aften fra kl. 17.00.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til