Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, havne og veje Skal du bygge? Byggesagsbehandling og -arkiv

Byggesagsbehandling og -arkiv

Alle ansøgninger om byggeri skal sendes til kommunen via Byg og Miljø. Kommunen opkræver gebyr for sagsbehandlingen på timebasis.

For at opnå en bygge- og ibrugtagningstilladelse, kræves der omfattende dokumentation og tegningsmateriale. Derfor kan det være en god ide at anskaffe en rådgiver.

Vi har meget travlt for øjeblikket og der kan derfor opleves længere svar- og sagsbehandlingstider på byggesagsområdet.

Klik her for at tilgå en vejledning til Byg og Miljø.

Her kan du læse om gebyrer og mål for sagsbehandlingstiden i Samsø Kommune.

Gebyret opkræves i to rater. Første gang, når byggetilladelsen gives. Anden gang, når der gives tilladelse til, at byggeriet kan tages i brug.

Se priser her: Takster

Kommunen tilstræber at gennemgå din ansøgning inden for 3 uger for at se om materialet er fyldestgørende, og om der eventuelt kræves tilladelse efter anden lovgivning.

Kommunen har en målsætning om, at fuldt oplyste byggeansøgninger behandles inden for:

40 dage for simple byggerier, såsom:

  • Nedrivning
  • Garager eller carporte
  • Udhuse

50-60 dage for mere komplicerede byggerier, såsom:

  • Tilbygning til beboelse
  • Erhvervsbyggeri
  • Anvendelsesændringer

Denne målsætning gælder fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er fyldestgørende – og i øvrigt ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelse fra anden lovgivning.

Har du spørgsmål til sagsbehandlingstiden, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

Vores fysiske arkiv er blevet digitaliseret, og du kan nu tilgå alle de ældre byggesager fra før 2011. Løbende indscanner vi afsluttede byggesager.

Nogle af byggesagerne er markeret med en grøn eller gul hængelås. Dette betyder, at de ikke er tilgængelige for offentligheden.

Hvis du ønsker at se en sag med hængelås, er du meget velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

Hvis det drejer sig om en sag med grøn hængeløs, skal der altid fremsendes en fuldmagt fra ejer, før sagen kan sendes.

Finder du data eller dokumenter, som ikke hører til den pågældende sag, eller har du brug for en byggesag, som ikke vises i systemet, er du velkommen til at kontakte os på mail kommune@samsoe.dk.

Klik her for at tilgå arkivet på Weblager.dk.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til