Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Økonomi Takster

Takster

Se takster for 2024 for diverse ydelser i kommunen

****Taksten afgøres andetsteds og først tilgængelig efter budgettets godkendelse.

Takster 2024

Abonnement på dagsorden for kommunalbestyrelsen 650,00 kr. 
Abonnement på dagsorden for kommunalbestyrelsen med bilag 750,00 kr.
Abonnement på dagsorden for kommunalbestyrelsen med bilag og referat fra udvalg 1.300,00 kr.

 

Aflevering 7 dage for sent (barn/voksen) 0,00 / 30,00 kr.
Aflevering 15 dage for sent (barn/voksen) 20,00 / 50,00 kr.
Aflevering 30 dage for sent (barn/voksen) 30,00 / 70,00 kr.
Aflevering 60 dage for sent (barn/voksen) 110,00 / 180,00 kr. 

 

Simple konstruktioner 700,00 kr. i timen
Enfamilieshuse/Sommerhuse 700,00 kr. i timen
Industri og lagerbebyggelse 700,00 kr. i timen
Andre faste konstruktioner m.v. 700,00 kr. i timen
Øvrige erhvervs- og etagebyggeri 700,00 kr. i timen
Andet 700,00 kr. i timen
Tvangsbøder (ugentlige) 5.750,00 kr.

Jævnfør byggelovens § 25D stk. 1, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter byggelovens § 25 C stk. 2.

 

Børnepasning: 0-6 år

 
Dagpleje, 48 timer om ugen - 0-2 årige 2.829,00 kr.
Børnehaven Rumlepotten - 3-6 årige  2.071,00 kr.
Tilskud til privat dagpleje - 48 timer om ugen 8.109,00 kr.
Driftstilskud 3-6 årige (tilskud per måned)* 6.213,00 kr.
Driftstilskud 3-6 årige Deltidsplads (tilskud per måned) 4.349,10 kr.
Bygningstilskud (tilskud per måned)* 199,00 kr.
Administrationstilskud (tilskud per måned)* 155,00 kr.

* Administrationstilskuddet (2,5%) og bygningstilskuddet (3,2%) til private er beregnet efter tilbagefaldsreglen som er en procentvis andel af drifttilskuddet, jvf. Vejledningen til dagtilbudsloven kap. 13 samt bekendtgørelse nr. 1542 af 19. dec. 2019 om dagtilbud. 

Kombinationstilbud

 
Kombinationsplads 30 timer, 0-2 årige 1.892,10 kr.
Kombinationsplads 30 timer, 3-6 årige 1.499,70 kr.
Tilskud pr. time til fleksibel pasning, 0-2 årige 29,24 kr.
Tilskud pr. time til fleksibel pasning, 3-6 årigeTilskud pr. time til fleksibel pasning, 3-6 årige 22,40 kr.

 

Deltidsplads (kun for forældre på barsels- eller forældreorlov)

 
Deltidsplads 30 timer ifm. barsel/forældreorlov, 0-2 årige 1.892,10 kr.
Deltidsplads 30 timer ifm. barsel/forældreorlov, 3-6 årige 1.449,70 kr.

 

Folkeregisteroplysninger 80,00 kr.
Ejendomsskatteattester -
Ejendomsattest 80,00 kr.
Kopier i henhold til forvaltningsloven 1. kopi / efterfølgende kopier 75,00/5,00 kr.
Adresseforespørgsel 75,00 kr.

 

  (årlige priser)
Joller på land i Langør 1.200,00 kr.
Pælepladser i Langør 1.500,00 kr.

Fastliggertakst ved bro alle havne:

 

Under 6 m (1/4 - 31/10)

2.655,00 kr.

Mellem 6 og 10 m (1/4 - 31/10)

4.530,00 kr.

Mellem 10 og 12 m (1/4 - 31/10)

5.831,00 kr.

Mellem 12 og 15 m (1/4 - 31/10)

6.977,00 kr.

Over 15 m (1/4 - 31/10)

9.684,00 kr.

Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter

560,00 kr.

Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter

1.120,00 kr.

Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn

50,00 kr.

Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer ikke fastligger

200,00 kr.

Pris for el pr. kWh

listepris + 1 kr.

Pris for benzin/diesel

listepris + 2 kr.

Vask/tørring pr. stk.

50,00 kr.

Fastligger pr. person/dag

30,00 kr.

Sauna sæson 1. okt. - 15. jan.

400,00 kr.

Sauna sæson 15. jan - 30. apr. 

400,00 kr.

Sauna sæson 1 okt. - 30 apr. 

750.00 kr. 

Sauna gæst

30,00 kr.

Bad pr. person

30,00 kr.

Alle priser inklusiv moms
El for fastliggere skal være el-måler godkendt af havnefogeden

Gæstebåde under 10 meter 210,00 kr.
Gæstebåde pr. meter over 10 meter 25,00 kr.

Reservationsgebyr

350,00 kr.
Havnepenge på bookingplads OBB1-OBB5 300,00 kr.
Havnepenge på bookingplads OBB6-OBB11 + OBB1 - OBB4  500,00 kr.
Skibe bredere end 5 meter kan medføre dobbelttakst i højsæson x2

Uge 29 reservationsgebyr

500,00 kr.

Uge 29 reservation under 10 meter

1.600,00 kr.

Uge 29 reservation 10 - 15 meter

2.500,00 kr.

Uge 29 reservation over 16 meter

4.200,00 kr.

Alle priser er inklusiv moms

Bankospil 1.000,00 kr. 
Danseskole 2.000,00 kr.
Offentlig bal/modeopvisning/generalforsamling 3.900,00 kr.
Revy/teater/sangaften 2.000,00 kr.
Foreninger ikke godkendt efter folkeskoleoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré. 1.500,00 kr.
Tennis/turister per time - Samsø hal 400,00
Skolekøkken 1.500,00 kr.
Leje af borde, Tranebjerg skole 40,00 kr. pr. styk
Leje af stole, Tranebjerg skole 15,00 kr pr. styk
Ekstraordinær rengøring og pedelbistand Faktiske udgifter
Depositum 50 % af lejen
Afbud mindre end 1 måned før 20 % af lejen
Afbud mindre end 2 måneder før 10 % af lejen

 

Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00 400,00 kr.
Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 16.00 samt weekender og helligdage). 600,00 kr.

 

Ekspeditionsgebyr, rykkerskrivelser ved restancer < 1.000 kr. (i alt 1 rykker) 100,00 kr. 
Ekspeditionsgebyr, rykkerskrivelser ved restancer > 1.000 kr. (i alt 1 rykker) 250,00 kr. 
Civilretlige regninger (i alt 1 rykker) 100,00 kr. 
Renter, ejendomsskat 0,4 % per måned kr.
Underretningsgebyr 450,00 kr.
Retsafgift 300,00 kr.

 

 

  Per dag Per måned

Servicepakke, hvilket inkluderer:

  • Fælles indkøb i huset fx blomster, dekorationer til højtider, spil og underholdning (57,02 kr.)
  • Toiletpapir (26,86 kr.)
  • Køkkenrulle (26,86 kr.)
  • Toiletrens (13,43 kr.)
  • Vask af tøj (108,73 kr.)
 

232,90 kr.

Kostpakke, hvilket inkluderer følgende*

 

4.133,00 kr.

Morgenmad* 26,04 kr.

782,09 kr.

Hovedret* 54,23 kr. 

1.627,08 kr.

Bi-ret* 12,86 kr.

380,40 kr.

Kaffe, eftermiddag* 9,15 kr.

274,58 kr.

Aftensmad* 33,80 kr.

1.014,72 kr.

Kaffe, aften* 9,15 kr.

274,39 kr.

Hovedret hjemmeboende 55,00 kr. -
Bi-ret hjemmeboende 13,00 kr. -

 

Renovation husholdninger 

 

Samlet renovationsbidrag for 2*240L beholdere (bestående af takst for standard beholderstørrelse husholdningsaffald og for pap/glas, genbrugsplads og storskrald) 
Der tillægges ikke moms fra 2022

5.110,00 kr. 

Samlet renovationsbidrag for 2*360L beholdere (bestående af takst for standard beholderstørrelse husholdningsaffald og for pap/glas, genbrugsplads og storskrald)

Der tillægges ikke moms fra 2022

6.538,00 kr.

Ovenstående er summen er følgende fraktioner

 

ENTEN: Husholdningsaffald - 26 tømninger (bioaffald / restaffald) og 13 tømning (papir / emballage) - i 2 stk. tokammerbeholder (240 l. pr. beholder) Gælder også for sommerhusområder / boligområder (ansøgt og godkendt) med ressourceplads (hvor de enkelte fraktioner tømmes efter behov)

3.349,00 kr.

ELLER: Husholdningsaffald - 26 tømninger (bioaffald / restaffald) og 13 tømning (papir / emballage) - i 2 stk. tokammerbeholder (360 l. pr. beholder)

4.777,00 kr.

Fællesbidrag fra alle Ejendomme 

 

Storskrald og haveaffald

197,00 kr.

Farligt affald og tekstilaffald

279,00 kr.

Genbrugsplads (inkl. deponi)

1.285,00 kr.

 

 

Øvrige (Både husholdning og erhverv)

 
Udbringning og hjemtagning af container (uafhængig af størrelse, ekskl. tømning)

300,00 kr. 

Erstatningscontainer 240L inkl, udbringning og hjemtagning

556,13 kr.

Erstatningscontainer 360L inkl, udbringning og hjemtagning

1.477,00 kr.

Erstatningscontainer 660L inkl, udbringning og hjemtagning

3.700,00 kr.

 

 

 

 

 

 

Erhvervsaffald 240 l. containere - 26 årlige tømninger*

1.382,00 kr.

Erhvervsaffald 360 l. containere - 26 årlige tømninger*

2.073,00 kr.

Erhvervsaffald 660 l. containere - 26 årlige tømninger*

3.801,00 kr.

Erhvervsaffald 240 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*

197,00 kr.

Erhvervsaffald 360 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*

221,00 kr.

Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*

302,00 kr.

Gebyr ved afstand fra beholder til kørevej pr. beholder pr. afhentning***

100,00 kr.

*** Maks 2 meter fra kørevej

 

Fællesbidrag for benyttelse af genbrugsøer og ressourcepladser fra alle erhvervsdrivende

 

Indsamlingsøer (pap/glas)

585,00 kr.

Genbrugsplads (inkl. farligt affald og deponi)

(priser per ton)

Engangsbesøg på genbrugsstation for erhverv (SMS adgang)

 

Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm)

1.076,00 kr.

Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm)*

1.194,00 kr.

Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug**

3.733,00 kr.

Haveaffald*

698,00 kr.

Storsække*

698,00 kr.

Rent træ*

955,00 kr.

Dæk*

144,00 kr.

Rene beton- og teglbrokker inkl. natursten*

120,00 kr.

Asbestholdigt affald**

3.733,00 kr.

*ekskl. 25 % moms
**ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr

Øvrige (Både husholdning og erhverv)

 
Udbringning og hjemtagning af container (uafhængig af størrelse, ekskl. tømning)

300,00 kr. 

Erstatningscontainer 240L inkl, udbringning og hjemtagning

556,13 kr.

Erstatningscontainer 360L inkl, udbringning og hjemtagning

1.477,00 kr.

Erstatningscontainer 660L inkl, udbringning og hjemtagning

3.700,00 kr.

  (priser per måned)
SFO modul/morgen per måned i 11 måneder (6.30-8.00) 595,00 kr.
SFO modul/eftermiddag per måned i 11 måneder 1.575,00 kr.
SFO modul/heldags per måned i 11 måneder 1.961,00 kr.
SFO klub per måned i 11 måneder 787,00 kr.
SFO ungdomsklub halvårlig 0,00 kr.

 

Skolemad forældrebetaling (11 mdr./år) pr. mdr. 260,00 kr.
Forkert opsætning og nedtagning generelt (pr. plakat) 200,00 kr.
Ø-kort, udskiftning 150,00 kr.
Legitimationskort 16-17-årige 150,00 kr.
Sygesikringsbevis, udskiftning 225,00 kr.

 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til