Skip til hoved indholdet
  Hjem Om kommunen Økonomi Takster

Takster

Se takster for indeværende år for diverse ydelser i kommunen

****Taksten afgøres andetsteds og først tilgængelig efter budgettets godkendelse.

Takster 2023

Abonnement på dagsorden for kommunalbestyrelsen 600,00 kr. 
Abonnement på dagsorden for kommunalbestyrelsen med bilag 700,00 kr.
Abonnement på dagsorden for kommunalbestyrelsen med bilag og referat fra udvalg 1.200,00 kr.

 

Aflevering 7 dage for sent (barn/voksen) 0,00 / 30,00 kr.
Aflevering 15 dage for sent (barn/voksen) 20,00 / 50,00 kr.
Aflevering 30 dage for sent (barn/voksen) 30,00 / 70,00 kr.
Aflevering 60 dage for sent (barn/voksen) 110,00 / 180,00 kr. 

 

Simple konstruktioner 680,00 kr. i timen
Enfamilieshuse/Sommerhuse 680,00 kr. i timen
Industri og lagerbebyggelse 680,00 kr. i timen
Andre faste konstruktioner m.v. 680,00 kr. i timen
Øvrige erhvervs- og etagebyggeri 680,00 kr. i timen
Andet 680,00 kr. i timen
Tvangsbøder (ugentlige) 5.540,00 kr.

Jævnfør byggelovens § 25D stk. 1, kan kommunalbestyrelsen som tvangsmiddel pålægge bygherren daglige eller ugentlige bøder, såfremt byggeriet helt eller delvist er taget i brug, uden at bebyggelsen er forsikret, eller uden at der er indsendt dokumentation efter byggelovens § 25 C stk. 2.

 

Børnepasning: 0-6 år

 
Dagpleje, 48 timer om ugen 2.632,00 kr.
Børnehaven Rumlepotten - daginstitutionsplads, 3-6 årige med minimumsnormeringsmidler indregnet i forældrebetalingen 2.080,00 kr.
Børnehaven Rumlepotten - daginstitutionsplads, 3-6 årige uden minimumsnormeringsmidler indregnet i forældrebetalingen 2.013,00 kr.
Tilskud til privat dagpleje - 48 timer om ugen 7.896,00 kr.
Driftstilskud 3-6 årige (tilskud per måned) 6.240,00 kr.
Bygningstilskud (tilskud per måned) 200,00 kr.
Administrationstilskud (tilskud per måned) 156,00 kr.

 

Kombinationstilbud

 
Kombinationsplads 30 timer, 0-2 årige 1.842,40 kr.
Kombinationsplads 30 timer, 3-6 årige 1.456,00 kr.
Tilskud pr. time til fleksibel pasning, 0-2 årige 28,47 kr.
Tilskud pr. time til fleksibel pasning, 3-6 årigeTilskud pr. time til fleksibel pasning, 3-6 årige 22,50 kr.

 

Deltidsplads (kun for forældre på barsels- eller forældreorlov)

 
Deltidsplads 30 timer ifm. barsel/forældreorlov, 0-2 årige 1.842,40 kr.
Deltidsplads 30 timer ifm. barsel/forældreorlov, 3-6 årige 1.456,00 kr.

 

Folkeregisteroplysninger 60,00 kr.
Ejendomsskatteattester -
Ejendomsattest 75,00 kr.
Kopier i henhold til forvaltningsloven 1. kopi / efterfølgende kopier 75,00/5,00 kr.

 

  (årlige priser)
Joller på land i Langør 1.150,00 kr.
Pælepladser i Langør 1.450,00 kr.
Fastliggertakst ved bro alle havne:  

Under 6 m (1/4 - 31/10)

2.550,00 kr.

Mellem 6 og 10 m (1/4 - 31/10)

4.350,00 kr.

Mellem 10 og 12 m (1/4 - 31/10)

5.600,00 kr.

Mellem 12 og 15 m (1/4 - 31/10)

6.700,00 kr.

Over 15 m (1/4 - 31/10)

9.300,00 kr.

Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter

540,00 kr.

Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter

1.070,00 kr.

Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn

50,00 kr.

Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer ikke fastligger

200,00 kr.

Pris for el pr. kWh

listepris + 1 kr.

Vask/tørring pr. stk.

40,00 kr.

Fastligger pr. person/dag

30,00 kr.

Sauna sæson

500,00 kr.

Sauna gæst

25,00 kr.

Bad pr. person

30,00 kr.

Alle priser inklusiv moms
El for fastliggere skal være el-måler godkendt af havnefogeden

Gæstebåde under 10 meter 200,00 kr.
Gæstebåde pr. meter over 10 meter 25,00 kr.

Reservationsgebyr

350,00 kr.
Havnepenge på bookingplads OBB1-OBB5 300,00 kr.
Havnepenge på bookingplads OBB6-OBB11 + OBB1 - OBB4  500,00 kr.
Skibe bredere end 5 meter kan medføre dobbelttakst i højsæson x2

Uge 29 reservationsgebyr

500,00 kr.

Uge 29 reservation under 10 meter

1.500,00 kr.

Uge 29 reservation 10 - 15 meter

2.400,00 kr.

Uge 29 reservation over 16 meter

4.000,00 kr.

Alle priser er inklusiv moms

Trafikbog 75,00 kr.

 

Knallertbevis under 18 år 510,00 kr.
Knallertbevis over 18 år 140,00 kr. 

 

Bankospil 550,00 kr. 
Danseskole 1.400,00 kr.
Offentlig bal/modeopvisning/generalforsamling 3.500,00 kr.
Revy/teater/sangaften 1.600,00 kr.
Messe (ugebasis) 10.500,00 kr.
Messe (weekend) 6.200,00 kr.
Foreninger ikke godkendt efter folkeskoleoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré. 1.300,00 kr.
Tennis/turister per time - Samsø hal 350,00
Skolekøkken 1.300,00 kr.
Leje af borde, Tranebjerg skole 25,00 kr. per styk
Leje af stole, Tranebjerg skole 10,00 kr per styk
Rengøring skolegård 3.000,00 kr.
Ekstraordinær rengøring og pedelbistand Faktiske udgifter
Depositum 50 % af lejen
Afbud mindre end 1 måned før 20 % af lejen
Afbud mindre end 2 måneder før 10 % af lejen

 

Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl. 08.00 og 16.00 400,00 kr.
Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl. 16.00 samt weekender og helligdage). 600,00 kr.

 

Ekspeditionsgebyr, rykkerskrivelser ved restancer < 1.000 kr. (i alt 1 rykker) 100,00 kr. 
Ekspeditionsgebyr, rykkerskrivelser ved restancer > 1.000 kr. (i alt 1 rykker) 250,00 kr. 
Civilretlige regninger (i alt 1 rykker) 100,00 kr. 
Renter, ejendomsskat 0,4 % per måned kr.
Underretningsgebyr 450,00 kr.
Retsafgift 300,00 kr.

 

 

  Per dag Per måned

Servicepakke, hvilket inkluderer:

 • Fælles indkøb i huset fx blomster, dekorationer til højtider, spil og underholdning (55,09 kr.)
 • Toiletpapir (25,95 kr.)
 • Køkkenrulle (25,95 kr.)
 • Toiletrens (12,97 kr.)
 • Vask af tøj (105,06 kr.)
 

225,02 kr.

Kostpakke, hvilket inkluderer følgende*

 

3.950,83 kr.

Morgenmad* 24,85 kr.

746,27 kr.

Hovedret* 51,75 kr. 

1.552,56 kr.

Bi-ret* 12,27 kr.

362,98 kr.

Kaffe, eftermiddag* 8,73 kr.

262,00 kr.

Aftensmad* 32,25 kr.

968,24 kr.

Kaffe, aften* 8,73 kr.

261,82 kr.

Hovedret hjemmeboende 51,75 kr. -
Bi-ret hjemmeboende 12,27 kr. -

 

Samlet renovationsbidrag for 2 stk 240L beholdere, inklusiv:

 • Fællesbidrag, genbrugsplads (inkl. farligt affald og deponi)
 • Fællesbidrag, storskrald og haveaffald
 • Fællesbidrag fra alle ejendomme, indsamling af pap og glas
 • 26 tømninger af husholdningsaffald (bioaffald/restaffald)
 • 13 tømninger (papir/emballage)

 

Der tillægges ikke moms fra 2022

Gælder også for sommerhusområder / boligområder med ressourceplads

3.049,00

Samlet renovationsbidrag for 2 stk. 360L beholdere, inklusiv:

 • Fællesbidrag, genbrugsplads (inkl. farligt affald og deponi)
 • Fællesbidrag, storskrald og haveaffald
 • Fællesbidrag, indsamling af pap og glas
 • 26 tømninger af husholdningsaffald (bioaffald/restaffald)
 • 13 tømninger (papir/emballage)

 

Der tillægges ikke moms fra 2022

Gælder også for sommerhusområder / boligområder med ressourceplads

3.975,00

Ny container (uafhængig af størrelse)

1.313,00

Lejeafgift pr. måned container (uafhængig af størrelse)

201,00

 

Erhvervsaffald 140 l. containere - 26 årlige tømninger*

769,00

Erhvervsaffald 240 l. containere - 26 årlige tømninger*

1.319,00

Erhvervsaffald 360 l. containere - 26 årlige tømninger*

1.978,00

Erhvervsaffald 140 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*

155,00

Erhvervsaffald 240 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*

175,00

Erhvervsaffald 360 l. containere, efter behov - pris pr. tømning*

196,00

Fællesbidrag fra alle erhvervsdrivende, indsamling pap og glas

520,00

 

 

Afgifter på genbrug afleveret på genbrugspladsen

(priser per ton)

Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm)

956,00

Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm)*

1.061,00

Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug**

3.318,00

Haveaffald*

620,00

Storsække*

620,00

Rent træ*

849,00

Dæk*

128,00

Rene beton- og teglbrokker inkl. natursten*

107,00

Ren jord*

64,00

Asbestholdigt affald**

3.318,00

 

*ekskl. 25 % moms
**ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton

 

 

  (priser per måned)
SFO modul/morgen per måned i 11 måneder (6.30-8.00) 523,00 kr.
SFO modul/eftermiddag per måned i 11 måneder 1.384,00 kr.
SFO modul/heldags per måned i 11 måneder 1.723,00 kr.
SFO klub per måned i 11 måneder 692,00 kr.
SFO ungdomsklub halvårlig 0,00 kr.

 

Ø-kort, udskiftning 125,00 kr.
Legitimationskort 16-17-årige 175,00 kr.
Sygesikringsbevis, udskiftning 210,00 kr.

 

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til

Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback