Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, havne og veje Skal du bygge? BBR og anden lovgivning

BBR og anden lovgivning

Når du foretager ændringer ved din bolig, skal det registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Du kan høre mere om, hvordan BBR bliver opdateret ved at kontakte Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

På BBR.dk kan du læse meget mere om, hvilke data, du skal indberette og hvorfor det er vigtigt at indberette.

Kontakt Samsø Kommune, hvis du er i tvivl om, hvilke regler, der gælder i et bestemt område.

Om lovgivning

Før der kan gives en byggetilladelse, skal man tjekke om byggegrunden er omfattet af anden lovgivning, såsom planloven, naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 eller fredninger. Under særlige forhold, kan Samsø Kommune give dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer.

Mange ejendomme på Samsø ligger i landzone, og kan derfor kræve tilladelse efter planloven (landzonetilladelse).

Klik her for at besøge WebGIS, hvor du kan se om et areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 eller en fredning.

Klik her for at søge din ejendomsdata frem, herunder BBR-meddelelse, på OIS.dk.

Klik her for at læse mere om naturbeskyttelse, fredninger og Natura-2000.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til