Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, havne og veje Lokalplaner

Lokalplaner

I Samsø Kommune kan vedtagne planer og planforslag tilgås via planportalen.

Det er kommunens ansvar at stå for den fysiske planlægning i både byer og det åbne land.

Planloven regulerer den fysiske planlægning. Formålet med loven er at sørge for, at der i planlægningen tages hensyn til både samfunds- og miljømæssige interesser. Planlægningen skal sikre:

  • En hensigtsmæssig udvikling
  • At værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares
  • At de åbne kyster udgør en væsentlig natur- og landskabsressource
  • At forurening af luft, vand, jord og støj forebygges
  • At offentligheden i videst muligt omfang bliver inddraget i planlægningsarbejdet

Den fysiske planlægning kommer til udtryk i:

  • Kommuneplanen, som er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer i både by og åbent land.
  • Lokalplanen, som er mere detaljeret end kommuneplanen. Den fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til