Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, havne og veje Din bolig BBR og anden lovgivning

BBR og anden lovgivning

Når du foretager ændringer ved din bolig, skal det registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Du kan høre mere om, hvordan BBR bliver opdateret ved at kontakte Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

På BBR.dk kan du læse meget mere om, hvilke data, du skal indberette og hvorfor det er vigtigt at indberette.

Kontakt Samsø Kommune, hvis du er i tvivl om, hvilke regler, der gælder i et bestemt område.

Om lovgivning

Før der kan gives en byggetilladelse, skal man tjekke om byggegrunden er omfattet af anden lovgivning, såsom planloven, naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 eller fredninger. Under særlige forhold, kan Samsø Kommune give dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer.

Mange ejendomme på Samsø ligger i landzone, og kan derfor kræve tilladelse efter planloven (landzonetilladelse).

Klik her for at besøge WebGIS, hvor du kan se om et areal er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, Natura-2000 eller en fredning.

Klik her for at søge din ejendomsdata frem, herunder BBR-meddelelse, på OIS.dk.

Klik her for at læse mere om naturbeskyttelse, fredninger og Natura-2000.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til