Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Valg og folkeafstemninger Valghandlinger på Samsø

Valghandlinger på Samsø

På denne side kan du orientere dig om kommende valg og folkeafstemninger, der løbende finder sted på Samsø.

Uanset om det er valg til Folketinget, Europa Parlamentet eller Kommunalbestyrelsen, eller om det er en folkeafstemning.

Information vil blive lagt op, når der er et valg på trapperne.

 

Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni 2024

Fra søndag den 28. april og til og med torsdag den 6. juni er det muligt at afgive brevstemme på et hvilket som helst folkeregister i Danmark.

På Samsø kan du brevstemme:

Rådhuset/Borgerservice, Søtofte 10 i Tranebjerg, i den normale ekspeditionstid som er:

mandag – torsdag kl. 10:00 til 12:00, torsdage tillige kl. 15:00 til 17:00.

Der vil være ekstraordinær åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 25. maj, lørdag den 1. juni og grundlovsdag onsdag den 5. juni fra kl. 10.00 til 12.00 samt fra kl. 9.00 til 17.00 torsdag den 6. juni, hvor det er sidste dag, du kan brevstemme.

 HUSK AT LEGITIMATION SKAL MEDBRINGES.

Det bemærkes, at der er mulighed for at benytte hjælpemidler i forbindelse med brevstemmeafgivning. De hjælpemidler der stilles til rådighed er en sort filtpen, en lup, en led-lampe, et hæve/sænkebord og et CCTV.

 Nærmere oplysninger om brevstemmeafgivning kan fås ved henvendelse til Borgerservice, på telefon 30 10 55 18.

Stemme i eget hjem kan afgives af vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen den 9. juni og som ikke har lejlighed til at stemme på sygehus, plejehjem eller andre institutioner m.v.

Henvendelse om afgivelse af stemme i eget hjem skal rettes til:

Rådhuset/Borgerservice

Søtofte 10, Tranebjerg

på telefon 30 10 55 18

Du vil herefter få tilsendt begæringsformular, som skal anvendes.

Begæring om at afgive stemme i hjemmet, kan indgives til Borgerservice fra søndag den 12. maj og til og med tirsdag den 28. maj kl. 18:00.

Borgerservice har tirsdag den 28. maj åbent fra kl. 10.00 til kl. 12.00 og igen fra kl. 16.00 til 18:00.

 Nærmere oplysninger om brevstemmeafgivning kan fås ved henvendelse til Borgerservice, på telefon 30 10 55 18.

Der vil blive udsendt valgkort til vælgerne. De vælgere, som ikke har modtaget valgkort senest tirsdag den 4. juni, men som mener, at de er berettiget til at afgive stemme, samt personer, der mener, at deres valgkort er fejlagtigt udfyldt, anmodes om at rette henvendelse til Borgerservice, på telefon 30 10 55 18.

Det vil fremgå af dit valgkort på hvilket afstemningssted du skal stemme.

De 2 afstemningssteder på Samsø er:

Tranebjerg: Samsø Hallen  

Nordby: Nordby Bibliotek  

Europa-Parlamentsvalget søndag den 9. juni foregår på følgende afstemningssteder:

Samsø Hallen i Tranebjerg

Nordby Bibliotek i Nordby 

Det vil fremgå af dit valgkort på hvilket afstemningssted du skal stemme.

Vedr. hjælpemidler er der på hvert afstemningssted en sort filtpen, en lup og en LED-lampe til rådighed.

Endvidere forefindes der på afstemningsstedet Samsø Hallen i Tranebjerg et handicapvenligt stemmerum, som er indrettet med et hæve/sænke bord samt et CCTV. 

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen kan indgives tidligst søndag den 12. maj og senest fredag den 31. maj kl. 12 til vælgerens bopælskommune. I Samsø Kommune skal ansøgning fremsendes til Samsø Rådhus, Borgerservice, Søtofte 10, Tranebjerg, 8305 Samsø.

Ændringen af afstemningssted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Samsø Kommunes Borgerservice, på telefon 30 10 55 18.

Når der søndag den 9. juni afholdes Europa-Parlamentsvalg, kan interesserede vælgere overvære stemmeoptællingen, som foregår umiddelbart efter kl. 20.00 når valghandlingen er afsluttet.

Stemmeoptællingen er offentlig. Af sikkerhedsmæssige grunde skal den del af lokalet, hvor stemmeoptællingen foregår, afskærmes på en sådan måde, at uvedkommende ikke kan komme til stemmesedlerne, men offentligheden stadig kan overvære stemmeoptællingen jf. lovens § 28, stk. 1, 2. pkt.

 

Valgstederne er:          Samsø Hallen, Tranebjerg

                                   Nordby Bibliotek, Nordby  

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til