Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Råd og udvalg Råd, Nævn og Rådgivende udvalg Ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse

Ungdomsskolens bestyrelse udtaler sig på ungdomsskolens vegne i politiske spørgsmål. Bestyrelsen afgiver indstilling til Kommunalbestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af ungdomsskoleinspektører, pædagogiske medhjælpere, lærere og andre pædagogiske medarbejdere.

Ungdomsskolebestyrelsen ansætter og afskediger timelønnede lærere og andre timelønnede pædagogiske medarbejdere.

Bestyrelsen kan udtale sig og stille forslag til Kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører den pågældende ungdomsskole. Omvendt skal den også afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Kommunalbestyrelsen stiller.

Medlemmer for perioden 2022-2025

Udpeget af Kommunalbestyrelsen

  • Anja Guldborg, sui@c.dk
    Stedfortræder: Karina Knobelauch

  • Morten Øster Kristensen, mok@samsomel.dk
    Stedfortræder: Jens Martin Sørensen 

Udpeget efter forslag fra stedlige organisationer

Medarbejderrepræsentant

Elevrepræsentant

  • Vakant

Ungdomsskoleleder

Klik her for at finde referater fra bestyrelsesmøder.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til