Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Råd og udvalg Råd, Nævn og Rådgivende udvalg FGU Sydøstjylland

FGU Sydøstjylland

Om bestyrelsen

FGU-institutionerne ledes af en selvstændig og uafhængig bestyrelse. 

Bestyrelsen for FGU Sydøstjylland består af tolv repræsentanter. Bestyrelsens repræsentanter er udpeget af de fem kommuner, der dækker FGU Sydøstjyllands geografiske område, arbejdsgiver- og arbejdstager organisationer, de lokale erhvervsuddannelser samt af FGU institutionens medarbejdere.

Bestyrelsens repræsentanter udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Som bestyrelse for en selvejende institution er det medlemmernes opgave at varetage og repræsentere institutionens interesse.

Det er bestyrelsen, som bærer ansvaret for institutionens overordnede ledelse. Den er blandt andet ansvarlig for institutionens drift, institutionens økonomi og forvaltning af de statslige tilskud, fastsættelse af den overordnede strategi for institutionen samt ansættelse og afskedigelse af institutionens ledelse.

Bestyrelsen udpeger sin formand blandt bestyrelsens udefrakommende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin vedtægt og forretningsorden for institutionens ledelse og virke – inden for de rammer ministeriet har fastsat.

 

Bestyrelsens sammensætning
Det er fastsat i vedtægten for FGU Sydøstjylland, at bestyrelsen består af:

10 udefrakommende medlemmer:
  • Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune
  • Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune
  • Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Odder Kommune
  • Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Skanderborg Kommune
  • Ét stemmeberettiget medlem udpeget af kommunalbestyrelsen Samsø Kommune
  • To stemmeberettigede medlemmer udpeget af hhv. LO Horsens og LO Aarhus
  • To stemmeberettigede medlemmer udpeget af henholdsvis Dansk Industri og Tekniq.
  • Ét stemmeberettiget medlem udpeget i forening af bestyrelserne for Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, SOSU Østjylland, Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Bygholm Landbrugsskole, Learnmark Horsens.
Bestyrelsen består desuden af 2 medlemmer (ét med og ét uden stemmeret) udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.
Elevrådet kan ligeledes udpege en elevtilforordnet uden stemmeret.
 
Bestyrelsens ansvar og opgaver
Bestyrelsens opgaver og ansvar er fastlagt i 'Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse samt institutionens vedtægt.
Her fremgår det blandt andet, at:
Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelser og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt
Bestyrelsen godkender budget og regnskab.
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af institutionen.
Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud.
Bestyrelsen skal sikre, at institutionen i sit virke er uafhængig.
Bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber.

Bestyrelsens Medlemmer:

Uffe Jensen

Bestyrelsesformand

Udpeget af Odder Kommune

Palle Langkjær

Næstformand

Udpeget af FH Aarhus

Mette Faust Kjær

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Horsens Kommune

Trine Frengler

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Skanderborg Kommune

Merete Skovgaard-Jensen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Hedensted Kommune

Helle Hansen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Samsø Kommune

Kirsten Hess Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Dansk Industri

Flemming Lund

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Tekniq Arbejdsgiverne

Henrik Juul Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af FH Horsens/Hedensted

Sonja Mikkelsen

Bestyrelsesmedlem

Udpeget af Erhvervsskolerne i FGU Sydøstjyllands dækningsområde

Jesper Mohr Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt repræsentant uden stemmeret

Rasmus Villadsen

Bestyrelsesmedlem

Medarbejdervalgt repræsentant med stemmeret

 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til