Skip til hoved indholdet
    Hjem Politik Politik, strategi, planer og regulativer Vederlag

Vederlag

Her kan du gennemgå oplysningerne om vederlag.

Vederlag

Fra Vederlagsbekendtgørelsen § 2:

For medlemskab af kommunalbestyrelsen ydes et fast vederlag, der udgør 104.052,51 kr. årligt.

Borgmesteren modtager ikke dette vederlag. De øvrige 10 medlemmer af kommunalbestyrelsen modtager vederlaget, hvilket aktuelt i 2023 udgør 104.052,51  kr. eller 8.671,04 kr. om måneden pr. medlem.

Derudover gives der yderligere vederlag, når der er hjemmeboende børn under 10 år. Jf. Vederlagsbekendtgørelse § 3:

Til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har et eller flere børn under 10 år boende i hjemmet, ydes et tillægsvederlag, der udgør 16.099,40 kr. årligt.

Vederlaget er afhængig af kommunens størrelse.

For kommuner under 12.500 indbyggere udgør vederlaget i 2023 817.412,01 kr årligt eller 68.117,67 kr. om måneden.

I Samsø Kommunes styrelsesvedtægt er det fastholdt, at kommunalbestyrelses næstformand modtager et vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag, hvilket i 2023 er 81.741,20. årligt eller 6.811,76 kr. om måneden.

I Samsø Kommune udbetales der et udvalgsvederlag for medlemmer i økonomiudvalg og de stående udvalg (SU, BU og TU).
Vederlaget udgør 4 procent af borgmesterens vederlag og er til ligelig fordeling mellem udvalgsmedlemmerne. Ved fordelingen bortses der fra udvalgsformænd.

 

Samsø Kommune har i styrelsesvedtægten fastsat vederlagsstørrelse for formænd i de stående udvalg. Der er tale om en procentsats af borgmestervederlaget. I tabellen nedenunder fremgår beløbene.

Formand Procentsats Årligt vederlag Månedligt vederlag
SU 10 % 81.741,20 kr. 6.811,76
BU 10 % 81.741,20 kr. 6.811,76
TU 10 % 81.741,20 kr. 6.811,76
 

I henhold til kommunestyrelsesloven § 16 e påhviler det medlemmer af byrådet og kommunens embedsmænd at oplyse om størrelsen af vederlag for eksterne hverv, der bestrides som udpeget af byrådet eller Kommunernes Landsforening. Oplysning om vederlagets størrelse i det foregående kalenderår skal offentliggøres inden udgangen af marts måned.

Landdistrikternes Fællesråd 62.240,00 kr.
PKA Sundhedsfaglige 60.284,00 kr.
 

Bestyrelsesmedlem Samsø Spildevand A/S  21.943,78 kr. 
 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til