I henhold til kommunestyrelsesloven § 16 e påhviler det medlemmer af byrådet og kommunens embedsmænd at oplyse om størrelsen af vederlag for eksterne hverv, der bestrides som udpeget af byrådet eller Kommunernes Landsforening.

Oplysning om vederlagets størrelse i det foregående kalenderår skal offentliggøres inden udgangen af marts måned.