Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Samsø som klimaneutral ø

Samsø som klimaneutral ø

I Samsø Kommune arbejder vi løbende med projekter for grøn omstilling til et mere bæredygtigt og cirkulært samfund.

Samsø har i mange år været helt i front som rollemodel for grøn omstilling.

I 2021 blev Samsø Kommune udnævnt af FN som UN Global Climate Action Award Winner sammen med Paris og Mexico City.

  • I 2030 vil Samsø reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i forhold til 1990.
  • Samsø skal være en klimaneutral ø i 2050.
  • Samsø skal i 2030 være en ø, der har og løbende vil tilpasse sig og afbøde klimaforandringerne.

En stor del af den energi, vi bruger på Samsø, kommer fra hav-/land-møller og solceller. Samsø producerer i dag mere el, end øens beboere og gæster forbruger.

Mange af kommunens bygninger forsynes med strøm fra solceller. Kommunens køretøjer er elbiler. Mange af øens huse og virksomheder opvarmes af fire halm- og flis fyrede fjernvarmeværker. Mange samsinger har udskiftet deres oliefyr med varmepumper og pille fyr.

Samsø er omgivet af vand, og i takt med, at klodens temperatur stiger, skal vi som samfund til at takle væsentlige udfordringer med klimatilpasning. Derfor arbejder vi aktivt med at indtænke klimaforandringerne i et resurseperspektiv og i vores tiltag på tværs af sektorer.

Vi er godt på vej.

Igangværende klimaprojekter

Etablering af kystbeskyttende anlæg ud for Strandskoven på Samsøs østkyst nord for Ballen. Udlægning af stenrev som kystbeskyttelse og naturforbedring. (2023-)

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2022/10/kystbeskyttelse-til-samsoe

En ny klimaberegner hjælper kommuner, virksomheder og organisationer med at opgøre deres samlede CO2-aftryk – herunder også CO2-belastningen fra indkøbte varer. Beregneren kan opgøre udledningen fra en bred vifte af indkøbte produkter frem – også kaldet scope 3, mens scope 1 og 2 dækker over virksomhedens egen målbare CO2-udledning i forbindelse med fx opvarmning af bygninger eller forbrug af brændstof.

Fire kommuner har været involveret i udvikling og test af klimaberegneren og blandt andet bidraget med input til, hvilken funktionalitet det nye værktøj skulle have. Det drejer sig om tre danske kommuner – Sønderborg, Samsø og Odense – samt Oslo i Norge. Derudover har knap halvdelen af landets 98 kommuner fulgt med i projektet.

Samsø Kommunes har siden 2022 udarbejdet forbrugsbaserede klimaregnskaber for organisationen samt anvendt værktøjet til overblik og prioritering af indsatser i kommunen. Se evt. link til artikel af 06.07.2022 nedenfor:

https://www.co-pi.dk/nyheder/ny-co2-beregner-hjaelper-kommuner-med-at-maalrette-klimaindsats/

Samsø Kommune deltager i EU-projektet ”INTERREG ReNutriWater”, der handler om bedre udnyttelse af spildevand til f.eks. vanding af grønne anlæg, parker, kommunale jorde, mm. For selvom der er strenge EU-restriktioner på brugen af spildevand i f.eks. landbruget til dyrkning af fødevarer, så kan spildevand udnyttes i mange andre sammenhænge. CDEU hjalp i foråret 2022 Samsø Kommune med at komme ind i EU-projektet.

Link til artikel fra januar 2023: https://centraldenmark.eu/cirkulaere-samsoe-er-med-i-nyt-stort-eu-projekt-om-genanvendelse-af-spildevand/

Link til konsortium: https://www.centrumbalticum.org/en/projects/renutriwater

CEBW - FREMTID UDEN AFFALD

Med cirkulær økonomis greb og et budget på 125 mio. kr. skaber 39 partnere fra hele Danmark grundlaget for et samfund, hvor affaldsforebyggelse samt mere genbrug og genanvendelse bliver en praktisk mulighed.

Både for virksomheder, systemer og almindelige mennesker.

Link til artikel fra marts 2023: https://www.cebeyondwaste.eu/presse-og-nyheder/nyheder/Pilotprojekt-samso-har-slaet-pale-i-til-danmarks-hojeste-kvashegn/

Link til artikel fra april 2023: https://www.cebeyondwaste.eu/presse-og-nyheder/nyheder/biomasse-og-biogent-kulstof-nogleressourcer-i-fremtidens-cirkulare-samfund/

Link til konsortium: https://www.cebeyondwaste.eu/

Følg nedenstående link til kort over alle offentligt tilgængelige opladningsmuligheder for elbiler og elcykler på Samsø. Når du klikker på ikonet, kan du se den præcise placering, priser, ydelse, åbningstider mv.:

Link til Interaktivt kort for ladepunkter på Samsø for elbil eller elcykel: https://www.visitsamsoe.dk/elbil/

Nogle af opladningsmulighederne er drevet af Clever, E.ON og andre er private.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt VisitSamsø på visit@samsoe.dk eller tlf.: 8659 0005

Link til artikel om ny danmarksrekord fra februar 2023:

https://stiften.dk/aarhus/aarhus-faar-i-den-grad-baghjul-nabokommune-bliver-elbilejernes-paradis-med-en-vild-danmarksrekord-i-ladestandere

Fremtidens Færgetransport

Samsø Kommune søger i 2024 støtte til ny banebrydende grøn færge.

Når det kommer til grøn energi, så har Samsø i årevis gået forrest som energi-ø, og med sin nyeste EU-ansøgning Green Farer vil kommunen vise vejen til endnu flere grønne muligheder: Green Farer-projektet handler således om at få lov at bygge og operere en helt ny type letvægtsfærge, som er lavet i aluminium og drevet af batterier – og om at få lov til at sejle langsomt med den.

Læs mere i link til artikel fra april 2024: https://centraldenmark.eu/samsoe-kommune-soeger-eu-stoette-til-banebrydende-groen-faerge/

Det kommunalt ejede Samsø Rederi driver ruten Sælvig-Hou. Den nuværende færge M/F Prinsesse Isabella på blev bygget og indsat på ruten i 2015. Samme år blev skibet kåret som ÅRETS DANSKE SKIB 2015 da skibet repræsenterede innovation og ny/moderne fremdrivningsteknologi og viste at et samarbejde mellem skib og land muliggør en forbedring af muliggør en forbedring af miljøet.

Se link til artikel oktober 2015: https://www.maritimedanmark.dk/prinsesse-isabella-blev-arets-danske-skib

Ny elfærge indsættes af Molslinjen på ruten Kalundborg-Ballen (2025-)

Link til artikel fra februar 2024:

https://www.sn.dk/kalundborg-kommune/den-ny-samsoe-faerge-skal-hedde-tyrfing-et-magisk-svaerd/

Tidligere klimaprojekter

Samsø Kommune deltager i et Interreg Nordsø-program projekt om hvordan man bæredytigt levetidsforlænger og nedtager vindmøller.

Klik her for at læse mere om projektet.

I fremtiden skal affald ikke længere bare være affald på Samsø.

Ideen med Biosamfund Samsø er, at øens ressourcer skal bruges igen og igen som en del af et stort kredsløb, hvor så lidt som muligt går til spilde. Landbruget, som klimaindsatsområde, er også det sværeste. Biogas reducerer husdyrenes udslip i stalden. Men dyrkning af afgrøder som kartofler, løg og korn giver også en stor udledning af klimagasser i form af lattergas fra omsætning af kvælstofgødning. Og her er ingen nemme løsninger.

Vi kan eksempelvis udlægge landbrugsjord til natur eller plante skov for at reducere udslip mod at kompensere landbruget. Samsøs landmænd er derfor helt centrale aktører i den grønne omstilling og derfor har vi kørt en række pilot- og demonstrationsforsøg sammen med landmænd.

Samsø Kommune har deltaget i projektet SMILE mellem 2017 og 2021 sammen med to andre øsamfund (Madeira i Portuglas og Orkney Øerne i Skotland). SMILE har handlet om at teste teknologi, der kan lagre grøn energi – en såkaldt Smart Grid.

På Samsø blev testen udført på Ballen Havn, hvor der blev etableret solceller på eksisterende tage, samt et stort batteri, der kan lagre overskudsenergien fra solcellerne, og afgive den igen, når solen ikke skinner – eller når efterspørgslen på el er ekstra høj.

Smart Grid kan være en stor hjælp til at forbedre brugen af de naturlige energiressourcer, vi har på Samsø. Dermed et vigtigt instrument i realiseringen af fossilfri ø 2030.

Se link: https://h2020smile.eu/

 

Samsø Kommune deltog i projektet Coast to Coast Climate Challenge, som var et 6-årigt klimatilpasningsprojekt. Projektet løb fra 1. januar 2017 til 31. december 2022, og blev støttet af EU's LIFE-program med 52 millioner kroner.

På Samsø var projektet centreret omkring håndteringen af vandressourcerne på øen. Blandt andet ved Sørenden, Tranebjerg Mose og Ballen.

Formålet var at etablere institutioner, der kan håndtere og modstå stadig kraftigere regnskyl og stormflod, samt at arbejde med genanvendelsen af vandressourcerne. Det handler om at gøre kommunen robust nok til at kunne stå imod de store klimaforandringer.

Projektet blev ført an af Region Midtjylland med 30 forskellige partnere, heriblandt Samsø Kommune, som alle arbejder for bedre klimatilpasning.

Se . link: https://www.c2ccc.eu/

Samsø Kommune deltager i et INTERREG Nordsø-program projekt om, hvordan man bæredytigt levetidsforlænger og nedtager vindmøller.

Se link: https://northsearegion.eu/decomtools/

Formålet med projektet var at undersøge, om det er muligt at rense kommunalt spildevand på en sådan måde, at de værdifulde næringsstoffer holdes i vandet, samtidig med at de problematiske stoffer fjernes ved at køre eksisterende rensningsteknologier anderledes og dermed producere sikkert gødningsvandingsvand.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til