Skip til hoved indholdet
    Hjem Om kommunen Organisation Administration

Administration

Læs om Samsø kommunes organisation og administration

De tre forvaltninger

Forvaltningen varetager opgaver fra barndom til ungdom. 

Når de samske børn har første dag i dagpleje og børnehave såvel som første og sidste skoledag, så er det under dette forvaltningsområde, at opgaven bliver varetaget. Tilbud til unge som FGU (Forberedende Grunduddannelse) og ungdomsskolen er også en del af forvaltningen. Når børn og familier møder udfordringer, de ikke selv kan håndtere, og Familieafdelingen bliver involveret, så er det også i dette forvaltningsområde. Ligesom sundhedspleje og forebyggende sundhedsindsatser over genoptræning, også hører til her. Endelig administrerer forvaltningen de kulturelle aktiviteter fra Samsø Bibliotek over tilskud til folkeoplysende foreninger og kulturelle initiativer til udstillinger i Anton Rosens Hus.

Kontakt

Forvaltningschef Børn, Unge og Kultur, Helle Griebel Anesen
Telefon: 30 10 55 01
Mail: auhga@samsoe.dk

Forvaltningen varetager en bred vifte af opgaver.

Job & Ydelse kan hjælpe med alt fra jobsøgning til sprogundervisning og uddannelsesvejledning.

Sundhedsopgaver, uanset alder, varetages også i denne forvaltning. Fra hjemmesygepleje og ældrepleje og -omsorg, der varetages af hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og Plejecenter Kildemosen til Samsø Køkken der laver og leverer mad til plejehjemsbeboerne og visiterede hjemmeboende borgere. 

Den kommunale tandpleje, der primært varetager tandpleje hos børn og unge hører også til her.

Det er også i denne forvaltning, der søges om og bevilges alt fra bostøtte til hjælpemidler, hvilket blandt andet udføres af andre i forvaltningen såsom bofællesskabet og støttekontaktpersoner.

Forvaltningen arbejder også med udvikling og understøttelse af øens foreningsliv. Du kan blandt andet få rådgivning om ansøgning af kommunens pulje til frivillige sociale aktiviteter samt sundhedspuljen.

Kontakt

Forvaltningschef Social, Sundhed og Beskæftigelse, Dorthe Lykke Jensen
Telefon: 3010 5555
Mail: audlj@samsoe.dk

Forvaltningen varetager opgaver, der spænder fra rengøring, rottebekæmpelse og asfaltering over dyrehold og havnedrift til kommuneplaner og klimahandleplan.

Ansøgning om og behandling af f.eks. byggetilladelser, lokalplaner og lejlighedstilladelser er i denne forvaltning. Det er også her, de kommunale færge- og lystbådehavne hører til. Snerydning om vinteren og klipning af grøftekanter om sommeren hører også til her, og det samme gør ejendomsservice, der står for rengøring og vedligeholdelse af alle kommunale bygninger. Endelig hører naturforvaltningen med dyrehold og formidling til borgere og gæster i naturskolen til i forvaltningen.

Kontakt

Teknisk Forvaltningschef, Lars Skovgaard
Telefon: 40 80 66 70
Mail: auls@samsoe.dk 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til