Skip til hoved indholdet

Udbud af to grunde på Østerløkkevej

Grundene er omfattet Lokalplan 101

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Udbud af to grunde på Østerløkkevej

Med henblik på at øge antallet af lejeboliger på Samsø udbyder Samsø Kommune to grunde med et samlet et areal på 6.900 kvm til salg på Østerløkkevej.

Grundene er omfattet Lokalplan 101, som tillader at der samlet set bygges 20 tæt/lave dobbelthuse med saddeltag i blank mur med et samlet areal på op til 2.200 etagemeter. Et fremtidigt byggeri skal være inden for rammerne af den eksisterende lokalplan.

For at tiltrække og imødekomme flest mulige potentielle købere udbydes arealet i to grunde – henholdsvis Grund A (beliggende tættest mod Tranebjerg) og Grund B (længst mod øst).

Grund A er ca. 3.000 kvm og har en startpris på 420.000 kr. (140 kr./kvm).

Grund B er ca. 3.900 kvm og har en startpris på 546.000 kr. (140 kr./kvm).

På hver grund skal der bygges 10 boliger med et samlet areal op til 1.100 etagemeter.

 

Der kan bydes på grundene enkeltvis, samlet eller med en kombination af disse.

Tildelingskriteriet er højeste samlede salgspris.

 

Eksempler på tildeling, hvor de grønne felter er de vindende bud:

Eksempel 1

Grund A

Grund B

Samlet

 

Eksempel 2

Grund A

Grund B

Samlet

Bud 1

700

 

 

 

Bud 1

700

 

 

Bud 2 (kun samlet)

 

 

          1.200

 

Bud 2

600

600

           1.200

Bud 3

 

550

 

 

Bud 3

 

550

 

 

Eksempel 3

Grund A

Grund B

Samlet

 

Eksempel 4

Grund A

Grund B

Samlet

Bud 1

700

 

 

 

Bud 1

700

 

 

Bud 2

600

600

          1.400

 

Bud 2 (kun samlet)

 

 

900

Bud 3

 

550

 

 

Bud 3

           1.000

 

 

 

Modtages der flere lignende bud (dvs. indenfor 20.000 kr. af hinanden) på en enkelt grund alene eller begge grunde samlet, så vil grundene blive solgt efter individuel forhandling.

Grundet vejføringen i lokalplanen, så kan Grund B ikke sælges uden at Grund A også bliver solgt.

Skulle de to grunde blive solgt til to parter, så vil grundene skulle måles endeligt op og udmatrikuleres. Den endelige købspris vil afhænge af arealet efter opmåling og købsprisen vil blive reguleret derefter.

Forpligtende tilbud skal sendes til kommune@samsoe.dk inden den 3. juni 2024.
Spørgsmål til grundene og vilkår ved et salg skal rettes til aurhs@samsoe.dk  
Køber skal vedstå deres tilbud i 2 måneder.

Kommunalbestyrelsen på Samsø forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

Samsø Kommune vil tinglyse retten til at tilbageskøde områderne, hvis køber/køberne ikke inden 18 mdr. efter overdragelsen har påbegyndt byggeriet af dobbelthuse til helårsbeboelse. Efter 30 mdr. fra overdragelsen skal der foreligge en ibrugtagningstilladelse.

Grundene må ikke udstykkes eller videresælges i ubebygget stand uden samtykke fra Kommunen.

Samsø Kommune vil tinglyse retten til at tilbageskøde grundene, såfremt købsaftalens præmisser ikke overholdes. 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til