Skip til hoved indholdet

Stor interesse for kommunens økonomi

Borgermøde i SamBiosen

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Stor interesse for kommunens økonomi

Tirsdag aften var der inviteret til borgermøde om den kommunale økonomi, og det var et stort tilløbsstykke. Kultursalen var fyldt, da der var cirka 100 interesserede, der var mødt op.

Borgmesteren satte rammen ved indledningsvist at understrege, at det var kommunen, der havde inviteret til borgermøde, og formålet var at informere om kommunens økonomi. Den politiske debat af den kommunale økonomi og prioriteringer sker i regi af partierne; borgermødet kunne give et vidensgrundlag for den debat.

De første tal, der blev præsenteret, var en gennemgang af den økonomiske situation på landsplan og den udvikling, der har fundet sted på en række områder. Her lagde borgmesteren særlig vægt på, hvordan der de seneste år er opstået et gab mellem udviklingen i velstand og udviklingen i velfærd. Den offentlige velfærd har ikke fulgt med den stigende private velstand, hvilket har givet et forventningsgab, som borgerne i stigende grad fylder op med tilkøb af private ydelser.

Den generelle udvikling for kommunerne viser, at omkostningerne til det specialiserede socialområde er vokset markant, og at der har været besparelser på de øvrige velfærdsområder for at finansiere dette. Samtidig viser udviklingen også, at mens der har været betragtelig vækst i antallet af ansatte både i staten og i regioner, så har der ikke været en tilsvarende vækst i kommunerne.

Herefter skiftede borgmesterens præsentation til det lokale fokus, hvor det primært var det skattefinansierede område, der blev informeret om. Indledningsvist var der en overordnet gennemgang af finansieringskilder og udgiftsposter i Samsø Kommunes økonomi. I relation hertil blev befolkningsudviklingen på Samsø gennemgået, da indbyggertallet har betydning for den kommunale økonomi.

Borgmesteren lavede et par nedslag på udvalgte områder. Den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde, tilbud til både børn og voksne med særlige behov, viser, at på Samsø er udviklingen den samme som på landsplan, så der har været stigninger, der er langt højere end den generelle pris- og lønstigning. Den økonomiske udvikling på trafikområdet viser store forskelle henover årene, da ændrede rejsemønstre som følge af coronasituationen, stigende brændstofpriser og havarier med efterfølgende forsikringssager og/eller garantikrav har haft stor betydning. I forlængelse heraf orienterede borgmesteren om anvendelse af de ekstra landevejsmidler og måltal for færgedriften.

De sidste nedslag i præsentationen var:

  • Udviklingen på det specialiserede område, hvor der alene fra 2023 til 2024 er tilført næsten 7 mio.kr.
  • Udviklingen på ældreområdet
  • Orientering om kommunens decentrale økonomistyring, og hvordan det i regnskab 2023 har været svært at finde midler til at dække nogle af de underskud, som det vurderes vanskeligt at indhente i løbet af 2024
  • Kort præsentation af kassebeholdning, herunder anlægsprojekters betydning for de
  • Det samlede regnskabsresultat for kommunen i 2023, der viser et overskud på 336.000 kr.

Afslutningsvis i præsentationen skiftede borgmesteren fra det skattefinansierede til det brugerbetalte område og orienterede om renovation, inden det afsluttende emne var en kort gennemgang af grundlaget for budgetlægningen 2025, der netop er gået i gang.

Efter borgmesterens gennemgang af den kommunale økonomi var der spørgelyst fra de fremmødte. Der blev spurgt og givet svar på alt fra asfaltsagen og Samsø Kommunes gæld til bekendtgørelsesmæssige udfordringer i forhold til etablering af almennyttige boliger og revisorpåtegning af regnskabet.

Borgmesteren takkede for deltagelsen og lovede en gentagelse.

Præsentationen fra mødet findes her: Borgermøde-om-økonomi-den-7-maj-2024.pdf

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til