Skip til hoved indholdet

Status på Den Kommunale Tandpleje

Samsø Kommune arbejder på at finde en løsning på bemandingsudfordringen.

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Status på Den Kommunale Tandpleje

Status på Den Kommunale Tandpleje

Samsø Kommunes Tandpleje placeret i Kildemosens hus 7 er fortsat lukket for behandlinger, da kommunens tandlæge har opsagt sin stilling. Samsø Kommune arbejder på at finde en løsning på bemandingsudfordringen. Der pågår lige nu forhandlinger med en anden kommune med henblik på en tværkommunal permanent løsning, som kan være med til at sikre fremtidig god faglig kvalitet og forhindre sårbarhed for Tandplejen i Samsø Kommune. 

Den midlertidige lukning medfører, at børn, unge samt borgere visiteret til omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje i øjeblikket ikke indkaldes til konsultationer. For at kunne tilbyde faglig rådgivning til borgere, forældre og pårørende har Samsø Kommune ansat en tandklinikassistent med mangeårigt lokalt kendskab fra Tandplejen. Tandklinikassistenten følger en gang ugentligt, typisk fredag, op på henvendelser og yder vejledning om mulighed for behandling ved anden tandlæge. Igangværende behandlinger vedrørende tandregulering tilbydes stadig i Samsø Kommune. På Samsø Kommunes hjemmeside: https://www.samsoe.dk/borger/sundhed-social-og-sygdom/kommunal-tandpleje/om-tandplejen-midlertidigt-gaeldende/ kan du læse mere om dine muligheder for behandling.

Bemærk: I hele juli måned er Den Kommunale Tandpleje, som vanligt, ferielukket. I denne periode vil tandklinikassistenten ikke være tilgængelig for faglig rådgivning. I ferieperioden vil ikke-akutte henvendelser ikke behandles. Ved akutte henvendelser henviser Samsø Kommune til tandlægevagten i Aarhus. Find yderligere information på Samsø Kommunes hjemmeside.


 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til