Skip til hoved indholdet

Orientering om bump på vejen i asfaltproces

Læs mere om processen

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Orientering om bump på vejen i asfaltproces

I mere end fire år har Samsø Kommune været uenig med leverandør om opfyldelse af asfaltkontrakt. Baseret på et ønske om størst mulig transparens og bedst muligt grundlag for den offentlige debat om forløbet orienteres om centrale elementer af processen.

I oktober 2019 opsagde Samsø Kommune sin kontrakt med asfaltleverandøren. Siden har der været uenighed om graden af opfyldelse af kontrakten, og det har desværre endnu ikke været muligt at afslutte sagen.

På grund af sagens karakter er der flere elementer, der ikke må offentliggøres. Samsø Kommune ønsker i videst muligt omfang åbenhed, og det er derfor besluttet at orientere om centrale elementer, der må offentliggøres. Det skal understøtte transparens og bedst muligt grundlag for en oplyst offentlig debat.

Der kan oplyses følgende om processen:

  • Der har været et udkast til forlig om afslutning af kontrakten mellem Munck Asfalt og Samsø kommune.
  • Forligsudkastet blev i 2022 underkendt af kommunens advokater som værende ulovligt, da dette vurderedes at begunstige virksomheden. I fald kommunalbestyrelsen havde indgået forliget imod den juridiske rådgivning, ville kommunalbestyrelsesmedlemmerne risikere at blive personligt erstatningsansvarlige. Efterfølgende blev syns- og skønsforretningen sat i gang igen efter fælles ønske fra parterne.
  • Asfaltarbejdet kan genoptages, når den fortsat pågående syns- og skønsforretning er afsluttet. Samsø kommune har gentagne gange og senest den 5. februar 2024 anmodet Voldgiftsnævnet om et endeligt og afklarende syn. Samsø Kommune har endnu ikke modtaget svar fra nævnet vedrørende en dato for synet, men det forventes at blive foretaget senest primo maj.

Samsø Kommune håber, at der snart kommer fremdrift i den langsommelige udvikling i sagen.

Der er mange elementer og dokumenter i sagen, der ikke kan offentliggøres på grund af fortrolighed og sagens videre forløb. Ovenstående er det, der vurderes at kunne offentliggøres.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til