Skip til hoved indholdet

Kommunalbestyrelsesmøde

Den 9. april 2024 kl. 17.30

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Kommunalbestyrelsesmøde

Der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde i Kantinen på rådhuset, Søtofte 10, tirsdag den 9. april 2024 kl. 17.30.

Kommunalbestyrelsens møder livestreames og videooptages af Kommune TV, så du har mulighed for at følge møderne derhjemme.

De åbne møder kan ses direkte via Samsø Kommunes underside på Kommune-TV´s hjemmeside, https://samsoe.kommune-tv.dk eller via den gratis Kommune TV App.

Efterfølgende kan du også se optagelsen af mødet på Samsø Kommunes underside på Kommune-TV´s hjemmeside, https://samsoe.kommune-tv.dk. Som regel vil mødet være online samme aften, dog senest dagen efter kl. 12.00.

Du har også mulighed for at møde fysisk op i kantinen på Samsø Rådhus. 

 

DAGSORDEN

Åbent møde:

•      Godkendelse af dagsorden

•      Udmøntning af ekstra tilskud til landevejsmidler

•      Ledelsesgrundlag for Samsø Kommune

•      DPO`ens årsberetning 2023

•      LAG-projekt i samarbejde med Langeland og Læsø og Ærø

•      Handicappolitik

•      Udvidelse af samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse til det psykiatriske område

•      Kvalitetsstandard for Servicelovens § 118 om pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

•      Kvalitetsstandard for Servicelovens §§ 119-121 om pasning af døende

•      Kvalitetsstandard for Servicelovens § 97 om ledsagelse

•      Kvalitetsstandard for Servicelovens § 114 om støtte til køb af bil

•      Anlægsbevilling til etablering af nye rammer for trænings- og aktivitetsområdet i Samsø Kommune

•      Skolemadsordningens afsluttende prøvehandling

•      Godkendelse af Planstrategi 2023

•      Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 – Vedvarende energianlæg

•      Proces- og tidsplan for beslutning vedrørende placering af genbrugsplads

•      Maarup Batteriprojekt – deltagelse i EUDP Battereuse ansøgning samt allokering af frie midler fra Klimapuljen 2024-2025

•      Ansøgning til plan22+ om projekt om en grøn helhedsplan

•      Langør bygning – anmodning om anlægsbevilling med lånefinansiering til afsluttende renovering

•      Langør Havn – anmodning om frigivelse af anlægsbevilling og et rådighedsbeløb til ekstra forundersøgelse og udskiftning af elinstallationer

•      Sydvendt badebro på Ballen Lystbådehavn

•      Evaluering af prøvehandling 2 i forbindelse med skolemadsordning

•      Orientering om Molslinjens kommende installationer på Ballen Færgehavn

•      Orientering om køreplan for revidering og re-certificering Klimahandlingsplan 2024/2025

•      Efterretningsliste

•      Meddelelser fra borgmesteren

•      Øvrige meddelelser

 

Lukket møde:

  • Lukket: Genbehandling af kontrakttildeling på delaftale 2 på busområde
  • Køb af areal
  • Lejekontrakter på havne
  •  Kontraktforhold
  •  Efterretningsliste
  •  Øvrige meddelelser

Dagsordenen er fremlagt på Rådhuset samt på linket her (dagsordenen åbner i en ny fane). Det bemærkes at ændringer til dagsordenen kan forekomme.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til