Skip til hoved indholdet

Kommunalbestyrelsesmøde

Tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.30

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Kommunalbestyrelsesmøde

Der afholdes ordinært kommunalbestyrelsesmøde i Kantinen på rådhuset, Søtofte 10, tirsdag den 5. marts 2024 kl. 19.30.

Kommunalbestyrelsens møder livestreames og videooptages af Kommune TV, så du har mulighed for at følge møderne derhjemme. De åbne møder kan ses direkte via Samsø Kommunes underside på Kommune-TV´s hjemmeside, https://samsoe.kommune-tv.dk eller via den gratis Kommune TV App.

Efterfølgende kan du også se optagelsen af mødet på Samsø Kommunes underside på Kommune-TV´s hjemmeside, https://samsoe.kommune-tv.dk. Som regel vil mødet være online samme aften, dog senest dagen efter kl. 12.00.

Du har også mulighed for at møde fysisk op i kantinen på Samsø Rådhus. 

 

DAGSORDEN

Åbent møde:

•      Godkendelse af dagsorden

•      Budgetprocedure for Budget 2025

•      Fastsættelse af garantiprovision

•      Optagelse af lån for 2023

•      Finansiering af feriemidler ved Østjyllands Brandvæsen

•      Anmodning om kommunegaranti fra Samsø Spildevand A/S

•      Honorering af Billedkunstrådet

•      Sagsbehandlingsfrister inden for det sociale område

•      Godkendelse af spildevandsplan 2024 – 2027

•      Forslag til Vandforsyningsplan 2024

•      Kommuneplantillæg nr. 5 – nye rammeafgrænsninger ved Furden

•      Genbehandling – Forslag til lokalplan nr. 100 og kommuneplantillæg nr. 6 – Industriområde, Tranebjerg

•      Samsø Golfklub – Forlængelse af lejekontrakt

•      Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til nedrivning af 2 kommunale bygninger

•      Anmodning om frigivelse af havnenes stående anlægspulje for 2024

•      Punkt fra Konservative: Udmøntning af Landevejsmidler 2024 – 2027

•      Punkt fra Konservative: Foreløbigt regnskab 2023

•      Evaluering af prøvehandling 1 i forbindelse med skolemadsordning

•      Kvalitetstilsyn Samsø Skole

•      Landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af folkeskole og SFO 2023

•      Efterretningsliste

•      Meddelelser fra borgmesteren

•      Øvrige meddelelser

Lukket møde:

  • Tildeling af kontrakt på busområdet
  • Orientering om procesforløb vedrørende Samsø Kommunes asfaltkontrakt.
  • Efterretningsliste
  • Øvrige meddelelser

Dagsordenen er fremlagt på Rådhuset samt på linket her (dagsordenen åbner i en ny fane). Det bemærkes at ændringer til dagsordenen kan forekomme.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til