Skip til hoved indholdet

Grøn helhedsplan for Samsø

Realdania har bevilget støtte til udarbejdelse af en samlet plan

    Hjem Om kommunen Nyheder og presse Nyheder Grøn helhedsplan for Samsø

Realdania har bevilget støtte til udarbejdelse af en samlet plan for, hvordan bæredygtig anvendelse af øens 114 km2 fremmes. Støtten giver mulighed for at inddrage eksperter og involvere alle interesserede og berørte i arbejdet.

Idéen om en grøn plan for Samsø er først sået i erhvervs- og bosætningsstrategien og er siden spiret i Samsø Erhvervsforum. Dernæst er den vandet og gødet i et samarbejde mellem Samsø Energiakademi, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og Samsø Kommune, og nu vil den vokse og gro med støtte fra Plan 22+.

 

Plan22+ er en femårig indsats i et samarbejde mellem Plan- og landdistriktsstyrelsen og Realdania, hvor de bevilger midler til at understøtte udvikling af nye metoder og redskaber til at indfri klimamålsætninger i kommunerne gennem fysisk planlægning og et helhedsorienteret fokus i planlægningen. Udarbejdelsen af en grøn helhedsplan for Samsø har opnået en bevilling på 500.000 kr. som en del af indsatsen.

 

”Jeg glæder mig over støtten, der nu gør det muligt at iværksætte arbejdet med helhedsplanen. Det giver grundlag for en grundig proces, hvor de mange ønsker og behov, der er til øens arealanvendelse, kan blive belyst; det er det bedste afsæt til gode løsninger, hvor flest mulige ønsker og behov imødekommes i det fortsatte arbejde med den grønne omstilling. Vi har givet os selv den opgave, at vi skal få ønsker om og behov for landbrug, grøn omstilling, rekreation, natur og turisme til at spille sammen”, siger borgmester Marcel Meijer.

 

Arbejdet vil ske i tre trin, der løbet fra august 2024 til udgangen af 2025. I det første trin vil der blive udarbejdet statusanalyser og belysning af udviklingsperspektiver, hvilket munder ud i en rapport. Rapporten vil danne grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen og kan samtidig bidrage til datagrundlaget for opdatering af klimahandleplanen. I det andet trin inddrages eksperter til at give deres perspektiv på Samsø på en række workshops, hvor pointerne samles og bringes med videre i processen. Som det tredje trin involveres interessenter såsom borgere, lodsejere og erhvervsliv i konkretisering og prioritering. Med afsæt i den samlede proces udarbejdes en helhedsplan, der fremlægges til politisk behandling, hvorefter helhedsplanen integreres i det øvrige planarbejde.

 

Læs mere om Plan22+ på deres hjemmeside: www.plan22.dk


Foto: Jeanette Phillipsen

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til