Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Tilladelser og bevillinger Råden over vejareal

Råden over vejareal

Ved Samsø Kommune skal du søge om at råde midlertidigt over offentlige veje og private fællesveje.

Samsø Kommune er vejbestyrelse for alle kommunale veje på Samsø. Samsø Kommune er også vejmyndighed for de private fællesveje.

Klik her for at søge i den centrale vej- og stifortegnelse (CVF) hos Vejdirektoratet, samt få oplyst, hvem der er vejbestyrer.

Et vejareal kan være kørebane, cykelsti, fortov, gågader, rabatter og torve.

Du kan søge om tilladelse til at råde over et vejareal i et kortere tidsrum ved den respektive vejbestyrelse, hvis du skal:

  • Stille en container, et stillads eller et brændelæs
  • Placere grus, byggematerialer eller lifte
  • Afholde vejfester og loppemarkeder
  • Placere skilte

Du skal søge digitalt – og hvis du glemmer at søge om tilladelse, er det en overtrædelse af færdselsloven, vejloven eller privatvejsloven.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til