Hvis du skal grave i en offentlig vej eller en privat fællesvej i byer og bymæssige områder, skal du søge om tilladelse, inden du begynder arbejdet.

Ansøgningen skal som udgangspunkt fremsendes til Kommunen digitalt, og skal fremsendes senest 2 uger før arbejdet ønskes påbegyndt. 

Større gravearbejder bør aftales med Teknik og Miljø endnu tidligere. 

Akut og uopsætteligt gravearbejde skal også anmeldes digitalt. 

Ved gravearbejde i private fællesveje udenfor byer og bymæssige områder er Kommunen ikke vejmyndighed. Tilladelse skal indhentes hos ejeren af vejen.

Det kan være en god ide at kontakte Teknik og Miljø i god tid forinden gravearbejdet for at høre, hvad du skal gøre for at få tilladelse og hvad tidshorisonten kan være på sagsbehandlingen.

Kontakt Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden, som er mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.