Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af Spildevandsplan 2024-2027

Offentliggørelse af Spildevandsplan 2024-2027

Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Planen skal være med til at skabe overblik for borgerne i forhold til hvor og hvornår udbygningen af kloaksystemet finder sted.

I det foreliggende planforslag er der foretaget følgende ændringer, der har en betydende karakter i forhold til den gældende spildevandsplan: 

  • Ballen er fremrykket øverst i prioriteringsrækkefølgen og området bliver hovedprioriteten i den kommende planperiode.
  • Som en generel ændring er der indbygget en fleksibilitet, så der ikke er sat specifikt årstal på hvornår de forskellige delområder skal kloakeres. Etaperne for de forskellige kloakeringer kan således planlægges i hele planperiodens løbetid. 
  • Der er udpeget kloakoplande på Nordsamsø, som følge af at det er en udfordring for grundejerne at få tilladelse til nedsivning i de grundvandsbeskyttede områder.
  • Som konsekvens af kloakeringen af sommerhusområdet i Vesterløkken, er der også blevet mulighed at få ejendommene beliggende i det åbne land nord herfor med i kloakoplandet, som på sigt vil være til gavn for det kystnære vandmiljø.
  • Derudover er det valgt at inddrage vandoplandet til Sørenden som kloakopland. Det betyder, at de ejendomme i oplandet der ligger uden for landsbyerne bliver kloakeret, hvilket dog først sker efter planperiodens udløb.

Hvornår lægges høring i arkiv?

tirsdag den 21. maj 2024

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til