Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Offentliggørelse af forslag til Natura 2000-handleplaner

Offentliggørelse af forslag til Natura 2000-handleplaner

Kommunalbestyrelsen har den 14.05.2024 godkendt forslag til Natura 2000-handleplaner for kommunens to Natura 2000-områder:

Nr. N55 - Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Nr. N58 – Nordby Bakker


Miljøstyrelsen har udarbejdet "Tredje generations" Natura 2000-planer for de 257 Natura 2000-områder i Danmark. Planerne beskriver målene for det enkelte Natura 2000-område og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2022-2027. Natura 2000-planerne blev offentliggjort den 3. juli 2023. På baggrund af de statslige planer skal kommunerne udarbejde en handleplan for hvert område, der er beliggende i kommunen. 

De to planforslag for Samsø Kommune er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, der er myndighed for Natura 2000-planlægningen på Samsø, jf. lov om forpligtende kommunale samarbejder. 

Hovedformålet med indsatserne i planperioden 2022-2027 er:

  1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed
  2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder
  3. Bekæmpe invasive arter

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at handleplanerne ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser og at de er undtaget fra habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og dermed fra vurdering efter miljøvurderingsloven, fordi planerne er ”direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning” jfr. artikel 6, stk. 3, 1. pkt. Handleplanerne anses som direkte forbundet med og nødvendig for Natura 2000-områdets forvaltning. Det konkluderes på den baggrund, at planerne ikke er omfattet af miljøvurderingsloven og derfor ikke skal miljøvurderes. 

Høring

De to planforslag er i offentlig høring fra den 11.06.2024 til den 06.08.2024.

Hvis du ønsker at komme med bemærkninger, skal de sendes til teknikogmiljoe@samsoe.dk eller til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305.

Eventuelle bemærkninger skal sendes senest den 06.08.2024.


Hvornår lægges høring i arkiv?

onsdag den 7. august 2024

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til