Skip til hoved indholdet
    Hjem Erhverv Høringer og tilladelser Aktuelle høringer Forslag til Vandforsyningsplan 2024

Forslag til Vandforsyningsplan 2024

Kommunalbestyrelsen har den 05.03.2024, godkendt ovennævnte forslag til 8 ugers offentlig høring. Formålet med vandforsyningsplanen er at sikre rent drikkevand og høj forsyningssikkerhed til kommunens borgere. Derudover er formålet at sikre en hensigtsmæssig struktur og udbygning med respekt for, at vandværkerne er private selskaber. Endelig er vandforsyningsplanen et vigtigt administrativt værktøj i forvaltningens daglige arbejde. 

Samsø Kommune vedtog i 1996 den gældende vandforsyningsplan. Siden vedtagelsen er der sket væsentlige ændringer i både vandforsyningsstrukturen i kommunen og i relevant lovgivning. Det medfører et behov for gennemgang og justering af vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer.

Vandforsyningsplanen er en sektorplan, der udarbejdes i henhold til vandforsyningslovens § 14. Planens indhold er udmøntet i bekendtgørelse om vandforsyningsplanlægning. Vandforsyningsplanen må ikke være i modstrid med de mål, retningslinjer og rammer, der er fastsat i Kommuneplanen.

Du kan orientere dig i vandforsyningsplanen med de tilhørende bilag i linket herunder.

Miljøvurdering

Da vandforsyningsplanen ikke fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter eller medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger, vurderes det, at vandforsyningsplanen ikke er omfattet af lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Høring

Planforslaget er i offentlig høring fra den 13.06.2024 til den 08.08.2024.

vis du ønsker at komme med bemærkninger til planforslaget, skal det sendes til teknikogmiljoe@samsoe.dk eller til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305.

Eventuelle bemærkninger skal sendes senest den 08.08.2024.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til