Skip til hoved indholdet
  Hjem Erhverv Erhverv og iværksætteri Støtte og samarbejde

Støtte og samarbejde

Der er etableret en række forskellige samarbejder inden for erhvervslivet på Samsø.

Skal du starte virksomhed eller har du allerede en lille- eller mellemstor virksomhed, kan du her læse om de lokale, nationale og EU-finansierede støtteordninger, du kan søge. 

Der er forskellige ordninger, som kan hjælpe dig med alt fra rådgivning om virksomhedsudvikling, hjælp til iværksætteri, og vejledning om digitale løsninger, til finansiel støtte, samt andet der kan hjælpe dig og din virksomhed godt på vej.    

Du kan læse mere om disse støtteordninger og samarbejder herunder.

STØTTEMIDLER TIL IVÆRKSÆTTERI SAMT SMÅ- OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

Langeland, Læsø, Samsø og Ærø arbejder sammen i en LAG om at sikre udvikling i de lokale ø-samfund.

LAG står for Lokale Aktionsgruppe. Dette er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Dit projekt skal høre under mindst én af følgende fire indsatsområder:

 1. Erhvervsudvikling: Styrke erhvervsudviklingen og skabe flere helårs arbejdspladser på de fire øer
 2. Bæredygtig turisme: Støtte og udvikle bæredygtig kyst- og oplevelsesturisme
 3. Bosætning: Styrke og synliggøre de fire øers kvaliteter som bosætningsområder
 4. Grøn omstilling: Støtte den bæredygtige udvikling.

Klik her for at læse mere om LAG LLSAE.

Klik her for at læse Lokal udviklingsstrategi for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø 2023-2027.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen? Kontakt Mai Fihl Worre på telefon 61 30 16 23 eller mail lagmw@samsoe.dk.

Projekter kan få støtte af LAG-midler, hvilket er med til at gøre mange gode idéer til virkelighed. Midlerne udbetales dog først, når projektet er gennemført – og derfor er det nødvendigt at sikre finansiering på anden vis i selve projektperioden.

Som forening eller anden ikke-kommerciel projektholder, kan kommunen hjælpe jer med den finansiering.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afsætte en pulje til mellemfinansiering af LAG-projekter. Det betyder, at der kan udbetales finansiering undervejs i projektperioden.

Denne finansiering ”tilbagebetales”, når projektet er afsluttet, og LAG-tilskuddet udbetales.

Forudsætning for at søge om mellemfinansiering er:

 • Projektet gennemføres af en ikke-kommerciel tilsagnshaver/projektholder
 • Projektet opfylder LAG’s krav om at være almennyttigt, at komme en større og typisk ukendt kreds af nydere til gode og at være uden fortjeneste for øje
 • Projektet har fået tilsagn om LAG tilskud, og medfinansiering af den resterende del af projektet er på plads

Ansøgning om mellemfinansiering sker særskilt, og sammen med ansøgningsskemaet skal du vedlægge:

 • Endeligt tilsagn om LAG-tilskud
 • Budget for det samlede projekt
 • Dokumentation af fuld finansiering

Tryk her for mere information om ansøgning

Forvaltningen fremlægger ansøgning til beslutning i Økonomiudvalget.

Ved godkendelse indgås en transportaftale. Det vil sige, at Erhvervsstyrelsen giver tilsagn om at udbetale tilskuddet direkte til Samsø Kommune.

Klik her for at finde en transporterklæring under fannen "Skabeloner og skemaer til ansøger".

Når du har udfyldt den erklæring, sender du den til centralteam@lbst.dk, med kopi til lagtilskud@bpst.dk.

Forvaltningen udbetaler 80 procent af tilskudsbeløbet til tilsagnshaver/projektholder, når der foreligger dokumentation for, at projektholders egenfinansiering er anvendt, så den første halvdel af projektets udgifter dækkes heraf.

Når projektet er afsluttet, udbetales støtten til Samsø Kommune.

Har du spørgsmål om mellemfinansiering kan du henvende dig til Sekretariatschef Kirsten Brusgård på mail aukb@samsoe.dk eller telefon 60 91 15 15.

Business Region Aarhus er et samarbejde mellem Samsø og 11 andre østjyske kommuner, der arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser og for at fastholde og styrke området som det ene af Danmarks to førende vækstcentre med international gennemslagskraft.

Tilsammen dækker Business Region Aarhus en million østjyder og en halv million arbejdspladser, og er Danmarks største vækstcenter uden for hovedstaden. Her er stor livskvalitet, højt kvalificeret arbejdskraft og et stærkt erhvervsliv.

Klik her for at læse mere om Business Region Aarhus på Businessregionaarhus.dk.

Samsø Kommune arbejder tæt sammen med Erhvervshus Midtjylland, som tilbyder specialiseret erhvervsrådgivning.

Erhvervshus Midtjylland arbejder for at give dig den bedst mulige støtte til at udvikle din virksomhed – og samarbejder med et omfattende netværk, såsom blandt andet Eksportrådet, IFU og Vækstfonden.

Hos Erhvervshus Midtjylland kan vækstpotentielle virksomheder gratis få udarbejdet deres vækstplan og gjort udfordringer til muligheder.

Erhvervshus Midtjylland er blandt andet operatør på en række af Region Midtjyllands udviklingsprogrammer, der giver mulighed for medfinansiering til vækstpotentielle virksomheders køb af specialiseret rådgivning.

Klik her for at læse mere om Erhvervshus Midtjylland.

Har du brug for rådgivning og sparring?

Klik her for at læse mere om dine lokale konsulenter.

Virksomhedsguiden er et digitalt redskab, som giver dig overblik over støtteordninger, der kan hjælpe til at starte, drive og udvikle din virksomhed.  Her kan du finde alt fra vejledning og information om opstart til drift og udvikling af din virksomhed.

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for Virksomhedsguiden, der drives i tæt samarbejde med kommuner, erhvervshuse, myndigheder, virksomheder samt de projekter og programmer, der er i erhvervsfremmesystemet.

Innovationsfonden investerer med InnoBooster i projekter til små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte (SMV), og iværksættere med et CVR-nummer.

Der er fokus på virksomheder med gode udviklingsidéer, som kræver viden for at blive til virkelighed. Den gode idé kan være et nyt produkt, en ny service eller forbedring af en proces, der øger din virksomheds konkurrenceevne og skaber vækst.

Klik her for at læse mere om InnoBooster.

 

Virksomhedsprogrammet er et nationalt program, der kan hjælpe dig med at omstille og styrke væksten i din nystartede, lille eller mellemstore virksomhed.

Du kan søge støtte til forskellige områder, såsom digitalisering, grøn omstilling, internationalisering og professionalisering.

Virksomhedsprogrammet drives af erhvervshusene med finansiering fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Klik her for at læse mere om Virksomhedsprogrammet.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til