Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Sundhed, social og sygdom Træning og genoptræning

Træning og genoptræning

Er du svækket pga. sygdom eller ulykker er der flere forskellige muligheder for træning alt efter om du har været indlagt på sygehus eller ej.

Sundhed og Træning står til rådighed med råd og vejledning om de forskellige muligheder, som du også kan læse mere om her på hjemmesiden.

Er du i et træningsforløb - vil vi gerne bede dig om at melde afbud i god tid, hvis du er forhindret. 

 

Sundhed og Træning kan kontaktes ved at ringe til kommunens hovednummer på 87 92 22 00, som kan henvise dig til den relevante medarbejder - eller på e-mail: traening@samsoe.dk

Hvis du ønsker at blive ringet op så skriv venligst dit telefonnummer i mailen og vi vil kontakte dig hurtigst muligt. 

Om genoptræning

Borgere med varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse, som følge af en progressiv sygdom er omfattet af reglerne for vederlagsfri fysioterapi. Både børn og voksne er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi. 

Vederlagsfri fysioterapi ordineres af lægen og formålet er at forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner hos børn og voksne med varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse, som følge af en fremadskridende sygdom. Samsø Kommune tilbyder ikke vederlagsfri fysioterapi, og den varetages derfor af de privatpraktiserende fysioterapeuter.

Klik her for at finde diagnoselisten i Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi (åbner nyt vindue)

Når du er udskrevet med en genoptræningsplan på alment niveau fra sygehuset, kan du vælge mellem genoptræningstilbud i Samsø Kommune og genoptræningstilbud hos en anden kommune, hvis den anden kommune har kapacitet til at modtage dig.

Du skal selv kontakt den kommune, du ønsker at træne i for at høre om dine muligheder. Er det muligt, skal du kontakte os for at få sendt din genoptræningsplan og betalingstilsagn til den ønskede kommune.

Frit valg hos en privat leverandør

Senest på dag 4 efter din udskrivelse med en genoptræningsplan, vil du modtage besked fra kommunen om, hvornår du kan begynde dit genoptræningsforløb. Hvis den tilbudte startdato ligger senere end dag 7 efter udskrivelsen, har du ret til at vælge en privat leverandør, hvis følgende er opfyldt:

 • Der er en privat leverandør, som har indgået kontrakt med FritValgService om at levere netop den type genoptræning, som kommunen har visiteret dig til.
 • Den private leverandør skal kunne tilbyde dig en startdato senest samtidig med den startdato, som kommunen har tilbudt dig
 • Den private leverandør skal orientere kommunen om, hvilken dato, du kan begynde dit genoptræningsforløb hos den private leverandør

Du skal senest dag 7 efter din udskrivelse orientere kommune om, at du vil bruge en privat leverandør; du frasiger dig samtidig den tilbudte startdato i kommunen.

Klik her for at se, hvilke leverandører FritValgService har indgået aftaler med, og hvilken type genoptræning, leverandøren kan levere.

Samsø Kommune tilbyder genoptræning til borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset, hvor det vurderes, at de kan forbedre deres funktionsevne via et midlertidigt genoptræningsforløb.

Genoptræning kan foregå ude i naturen, inde på kommunens træningsfaciliteter eller i borgerens eget hjem eller i dennes nærområde.

Genoptræningen er for dig, som borger, gratis og forløbet indeholder typisk:

 • individuel undersøgelse og test
 • samtale om og fastsættelse af mål for genoptræningen
 • planlægning af genoptræningsforløbet, herunder også plan for selvtræning
 • rådgivning og information
 • kontakt til sygehus og egen læge

Et genoptræningsforløb fortsætter, indtil du har nået dine mål, er i stand til at fortsætte genoptræningen på egen hånd eller at den sundhedsfaglige medarbejder vurderer, at genoptræning ikke længere øger din funktionsevne.

Du kan ansøge Samsø Kommune om genoptræning, hvis du er svækket efter fald, længere tids sengeleje eller lignende – og dermed har behov for genoptræning for at genvinde færdigheder, såsom at handle, færdes i eget hjem og varetage personlig hygiejne. 

Ansøger du om genoptræning, foretager vi en udredning af din funktionsevne sammen med dig. Det gør vi med henblik på at lave en faglig vurdering af, om din funktionsevne kan forbedres via et genoptræningsforløb. Det er Samsø Kommune, der vurderer, hvilket hold eller træningsforløb, der er det rette for dig i din situation. 

Hvis du kan træne derhjemme, i motionscenter eller i andre frivillige tilbud, tilbydes du ikke kommunal genoptræning.

Formålet med genoptræningen er, at du genskaber eller udvikler funktioner, der kan være med til at øge din livskvalitet og din mulighed for at kunne leve et så selvstændigt liv som muligt. Vores arbejde er rehabiliterende, hvilket betyder, at vi arbejder målrettet og tidsbestemt i samarbejde med dig og eventuelt dine pårørende.

Du kan søge om genoptræning via det ansøgningsskema, som du finder nederst på siden, eller ved henvendelse i Informationen på Rådhuset. 

Skemaet kan udfyldes af dig selv, dine pårørende eller andre personer, du har tillid til, og sendes på mail til træning@samsoe.dk.

Skemaet kan også afleveres i Informationen på Rådhuset. 

Klik her for at tilgå ansøgningsskemaet til genoptræning (åbner nyt vindue).

Klik her for at tilgå en side, hvorpå du kan finde den konkrete kvalitetsstandard.

Vedligeholdende træning er et tidsafgrænset tilbud, som skal hjælpe dig med at bevare dit nuværende aktivitetsniveau så længe som muligt. Dette gælder

 • din fysiske formåen
 • din psykiske trivsel
 • dine sociale færdigheder

Du kan have brug for vedligeholdende træning og aktivitet, hvis du

 • har sværere ved at komme omkring og gøre de ting, du plejer
 • holder dig mere for dig selv, fordi det er svært at være sammen med andre.

Vedligeholdende træning kan være træning af

 • balance
 • koordination
 • bevægelighed
 • muskelstyrke
 • almindelige daglige færdigheder
 • mentale funktioner, som hukommelse, opmærksomhed og koncentration

I starten af forløbet, vil vi tage en snak om dine mål, behov og ressourcer. På baggrund af dette, tilrettelægger vi dit forløb. Vi vil også løbende evaluere dit udbytte af træningen og aktiviteten.

Træningen kan være på hold eller individuelt – og er som udgangspunkt 1-2 gange om ugen i op til 12 uger. Forløbet er gratis for dig, som borger.

Klik her for at tilgå ansøgningsskemaet til genoptræning (åbner nyt vindue).

Klik her for at tilgå en side, hvorpå du kan finde den konkrete kvalitetsstandard.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til