Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og renovation Samsø Naturskole Tilbud til skoler og andre

Tilbud til skoler og andre

Samsø Naturskole har særlige undervisnings- og aktivitetstilbud til skoler og andre grupper.

De fleste aktiviteter varer 2-3 timer og indeholder små faglige oplæg, der supplerer naturoplevelsen og de konkrete aktiviteter i naturen.

Har I særlige ønsker til indholdet, kan de normalt indgå i programmet.

Om tilbud og aktiviteter

 

Aktiviteter med fangst og indsamling af dyr på lavt vand er blandt naturskolens mest populære. Der er masser af dyr i det rene vand, og fangsten er et godt udgangspunkt for at fordybe sig i emner som: dyrenes tilpasning til levestedet, fjorden som vildtreservat, havmiljø og meget mere.

Aktiviteterne kan gennemføres på alle årstider, da naturskolens har waders i de fleste størrelser. I visse perioder kan fangstaktiviteterne suppleres med tømning af ruse, tilberedning af fjordrejer og sejlads i naturskolens joller, når vind og vejr tillader det.

Aktiviteten kan gennemføres for alle aldersgrupper. 

Bedste årstid er fra maj til september. 

Pris: 1200 kr. 

 

Har man ikke den store viden om planter, kan kysten være et godt sted at starte. Antallet af forskellige arter er begrænset, og de fleste er meget let genkendelige.

Kystens planter er tilpasset det barske voksested, hvor oversvømmelser af havvand, tørke og sandflugt forekommer. En del af arterne har tidligere været brugt som lægeplanter og mange er spiselige.

Der kan arrangeres ture om strandsten, svampe, fugle, dyr i vandhullet, tang, naturfotografering, naturen i sangbogen og meget mere. Har I sjove og kreative idéer, hører vi gerne om det.

Naturvejlederne tilbyder ture til områder med en særlig natur og/eller kulturhistorie. Turenes indhold kan lægge op til en diskussion af natursyn og naturforvaltning og der kan gennemføres ture i smukke og spændende landskaber med en rig natur og kulturhistorie ved Stavns Fjord, i Nordby Bakker, i skoven og på heden eller langs en at Samsøs mange dejlige kyststrækninger.

 

Ved værkstedsaktiviteter kan der produceres fuglehuse, amuletter af gevir og horn, slibes sten - og der kan laves mad over bål. Gennem det manuelle arbejde opnår deltagerne erfaringer med materialer og processer, og det resulterer i et færdigt produkt, man gerne må være lidt stolt af.

Samsø Naturskole har 6 aluminiumsjoller, der kan benyttes som robåde. Sejladsen foregår oftest på meget lavt vand.  Jollerne giver mulighed for at undersøge fjordens plante- og dyreliv ved hjælp af vandkikkerter, og deltagerne kan benytte forskellige former for fiskeredskaber. Indsamlede planktonprøver kan efterfølgende undersøges nærmere i mikroskop på naturskolen. 

Deltagerne får en grundig instruktion i jollernes anvendelse, så aktiviteterne kan gennemføres trygt og sikkert. Jollerne er synkefri og godkendt til sejladsen, og alle deltagere har naturligvis redningsveste på fra start til slut. 

Naturskolen kræver ikke, at der er en voksen i hver jolle, når de benyttes som robåde og på meget lavt vand.

Max. 24 deltagere. 
Ved større grupper - eller hvis andet taler for det - kan gruppen deles, så nogle arbejder på land, mens andre sejler. 
 
Sikkerhedsinstruks kan fremsendes efter ønske.
 

 

Naturskolen benyttes også af grupper, der gennemfører studieture på Samsø. Uanset om I vil bruge naturvejlederne direkte i programmet, eller I vil klare jer på egen hånd, opfordres I til at kontakte naturskolen, der eventuelt kan stille faciliteter og udstyr til rådighed for jeres aktiviteter.

 

Naturskolen tilbyder undervisning målrettet de ældste klasser og gymnasiale uddannelser. Faglige oplæg om natur og naturforvaltning kan understøtte feltarbejde, biotopundersøgelser m.m.. Naturskolens feltudstyr, stereolupper, mikroskoper og et godt fagbibliotek kan frit benyttes ved besøget.
 
Kontakt naturskolen og lad os høre om jeres særlige ønsker.

Fra Samsø Kommunes Blå-Flag Center "Landkrabben" på Ballen Havn gennemføres aktiviteter med særlig vægt på havets planter og dyr.
 
Der arrangeres primært aktiviteter i sommerhalvåret. I sommerferien afholdes offentlige arrangementer, hvor det er gratis at deltage.
 
Kontakt Naturafdelingen for yderligere oplysninger på telefon 86 59 64 54.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til