Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og renovation Miljøområdet Tomgangsregulativ 2023

Tomgangsregulativ 2023

Regler for tomgangskørsel i Samsø Kommune

Udgiver: Samsø Kommune
Udgivelsesår: 2023
Titel: Tomgangsregulativ 2023

Henvisning: www.samsoe.dk

Indledning

Motordrevne køretøjer i tomgang, forurener mere, end når de er i fart. Det skyldes, at en motor er bygget til at forbrænde optimalt under kørsel. Ved tomgang forbrændes brændstoffet ikke fuldstændigt, og det betyder øget luftforurening såvel som udledning af CO2.

Samsø Kommune har indført retningslinjer for tomgangskørsel med det formål at begrænse miljøog klimapåvirkningen fra motordrevne køretøjer. Det indebærer, at et motordrevet køretøj højst må holde i tomgang i 3 minutter.

Der er dog situationer, hvor tomgangskørsel ikke kan undgås, ligesom visse erhvervs- og udrykningskøretøjer kan have brug for motorkraften i forbindelse med løsning af en række opgaver. Sådanne tilfælde er undtaget fra kravet.

Politiet håndhæver bestemmelserne i tomgangsregulativet.

Tomgangsregulativet er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24.01.2023.

Tomgangsregulativ for Samsø Kommune

I medfør af §18 i Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter fastsættes følgende bestemmelser: 

§ 1 Formål

Regulativets formål er at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift. 

§ 2 Definition

Motordrevne køretøjer indbefatter alle køretøjer drevet af en motor. 

§ 3 Anvendelse

Regulativet finder anvendelse inden for Samsø Kommunes samlede geografiske område. 

Regulativet er således gældende for offentlig som for privat område. 

§ 4 Bestemmelser

Motoren i et holdende motorkøretøj må ikke være i gang længere end højst nødvendigt, og højst 3 minutter.

Stk. 2 Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde:

  1. Når motorkøretøjet holder i trafik kø (gælder ikke kø ved færgeovergange).
  2. Køretøjets anvendelse ifm. trækkraft, luft komprimering, kranarbejde, slamsugning eller lign. erhvervs relateret. Motorkøretøjer med køleanlæg, opfordres dog specifikt til at anvende el.
  3. Buskørsel (Gælder kun ved kun af- og påstigning).
  4. Udrykningskøretøjer.
  5. Køretøjer, der befordrer personer, for hvem konstant varme er påkrævet som følge af varige lidelser som eksempelvis omfatter lunge-, nyre- og kredsløbsfunktioner.
  6. Tomgangskørsel på industri- og landbrugsvirksomheder (reguleres efter anden lovgivning).

§ 5 Overtrædelse

Overtrædelse af bestemmelserne i §4 straffes med bøde, jævnfør §24 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. En overtrædelse behandles som en politisag. 

§ 6 Ikrafttrædelse

Regulativet træder i kraft den 1. februar 2023.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til