Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og renovation Miljøområdet Spildevand

Spildevand

I Danmark renses spildevandet i rensningsanlæg, så spildevandet kan blive udledt i enten vandløb, søer, havet eller sive ned i jorden. Spildevand kommer fra

 • Husholdninger
 • Industrier
 • Erhvervsvirksomheder
 • Institutioner
 • Regnvand og smeltevand

Som forbruger af spildevand, skal du betale for at være tilsluttet et kloakeringsanlæg.

Samsø Kommunes Spildevandsplan

Samsø Kommune har vedtaget en Spildevandsplan, som beskriver renoveringen og udbygningen af kloakforsyningen på Samsø. Spildevandsplanen skal mindske spildevandsbelastningen af vandløb og havet.

Som angivet i Spildevandsplanen for 2020-2023, er der gravet nye ledninger ned ved Pillemark og Vesterløkken – og gravearbejdet vil fortsætte fremadrettet. Sammen med vores entreprenører, gør vi alt for at minimere arbejdets gener for dig, som borger på øen. Der vil dog være perioder med gravearbejde, hvor du kan være nødt til at køre omveje eller acceptere tilstedeværelsen af gravemaskiner uden for dit hjem.

Klik her for at læse Spildevandsplan 2020-2023 (åbner nyt vindue)

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på mail kommune@samsoe.dk eller på telefon 87 92 23 70 i kommunens telefontid, som er mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00. 

På Borger.dk kan du læse mere om spildevand og kloakering, såsom

 • Spildevand fra sommerhuse og fritliggende huse
 • Lystfartøjer
 • Kvalitet af badevand
 • Klagemuligheder

Klik her for at læse om spildevand og kloakering på Borger.dk.

Afdragsordning og minimumsfrist

I forbindelse med krav om kloakering eller egen forbedret spildevandsrensning, har Folketinget vedtaget en hjælpeordning til de borgere, der er hårdest økonomisk trængte.

Du kan få hjælp, hvis du opfylder følgende to betingelser:

 1. Den samlede årlige husstandsindkomst på din bopæl må ikke overstige 352.642  kroner før skat. Hvis der er hjemmeboende børn under 18 år, kan grænsen for husstandsindkomsten forhøjes med 46.197  kroner per barn, dog kun op til fire børn.
 2. Din samlede formue skal være under 973.800 kroner. Hvis formuen overstiger dette beløb, vil der blive lagt et procenttillæg af dette beløb til den samlede årlige husstandsindkomst.

Opfyldes betingelserne for at få hjælp, er der to muligheder for at få hjælp til finansiering:

Mulighed 1: Mulighed for minimumsfrist.

Du får en frist på tre år til selv at opspare til etablering af den påbudte spildevandsløsning.

Denne mulighed er gældende ved tilslutning til kloak og etablering af egen spildevandsrenseløsning.

Mulighed 2: Mulighed for minimumsfrist og afdragsordning

Du får en frist på tre år til at få etableret den påbudte spildevandsløsning, og du vælger at anmode Samsø Spildevand om en afdragsordning. Samsø Spildevand sørger for etablering af den påbudte løsning, og du betaler for anlægget via en afdragsordning over 20 år.

Har du ikke anmodet Samsø Spildevand om en afdragsordning senest halvandet år inden fristens udløb, eller accepterer du ikke det tilbud, Samsø Spildevand giver, bortfalder muligheden for at opnå en afdragsordning.

Denne mulighed gælder ved tilslutning til kloak, samt etablering af egen spildevandsrenseløsning. Ved etablering af sidstnævnte, tilhører anlægget husejeren, og derfor står husejeren for drift og vedligeholdelsen af anlægget.

Alle privatpersoner kan tilmelde sig det kontraktlige medlemskab af Samsø Spildevand, når man modtager påbud om forbedret spildevandsrensning. Mod betaling af tilslutningsbidrag, forestår Samsø Spildevand udførelsen, drift og vedligeholdelse af et renseanlæg, der opfylder rensekravene.

Ved kontraktligt medlemskab af Samsø Spildevand, kan du vælge at benytte afdragsordningen til tilslutningsbidrag og kloakering til anlægget, hvis du opfylder de to betingelser.

 

 

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til