Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og renovation Miljøområdet Røg, støj og støv

Røg, støj og støv

Her kan du læse mere om reglerne for og vejledning om røg, støj og støv – og hvordan disse kan påvirke din hverdag. Hvordan skal du forholde dig? Hvad kan du gøre? Hvad er myndighedernes rolle?

Om

Støj fra naboen kan ikke helt undgås, men mange problemer kan undgås med gensidig hensyntagen og god dialog, om hvordan støjen fra den ene part er til gene for den anden part.

Kan I ikke blive enige, er der forskellige regler for, hvordan du kan klage:

 • Hvis du bor i en privatudlejningsbolig, kan du kontakte din udlejer, da denne skal sikre, at der hersker en god stemning i ejendomme.
 • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte Samsø Kommunes beboerklagenævn, som har til formål at afgøre denne slags nabokonflikter.
 • Hvis du bor i en ejerbolig, og ønsker at klage over en anden ejerbolig, kan du kontakte grundejer-, ejerlejligheds- eller andelsboligforeningen.

Samsø Kommune kan oplyse dig og din nabo om reglerne, hvis støjen kommer fra varmepumpe, plæneklipper, motorsav, hanegal eller lignende.

Støj fra virksomheder, herunder restaurationer, reguleres gennem Miljøstyrelsens grænseværdier for støj.

Klik her for at se grænseværdierne for virksomheder og støj. 

Klik her for at kontakte Samsø Kommunes beboerklagenævn via Borger.dk.

Klik her for at læse håndbogen, ”Gode råd om nabostøj”.

Luftkvaliteten i Danmark bliver overvåget af målestationer, der er spredt ud over landet for at følge forureningen på landet og i byerne. Miljøstyrelsen er den ansvarlige myndighed for luftkvaliteten i Danmark.

Miljøstyrelsen har fastsat grænseværdier for, hvor meget forurening, luften må indeholde. Disse grænseværdier er baseret på EU-direktiver.

Klik her for at læse om luftforurening og påvirkningen af sundhed og miljø.

Klik her for at læse om bly i luften ved Miljøstyrelsen.

Der er to typer ozon:

 1. Den ozon, som udgør ozonlaget højt oppe i stratosfæren, der beskytter os mod solens skadelige UV-stråler.
 2. Den ozon, der er jordnær og som er skadelig at indånde. Jordnær ozon er ved høje koncentrationer stærkt irriterende for vores slimhinder. Derfor er der sat en grænseværdi på 180 mikrogram per kubikmeter målt over en time. Overstiges dette niveau, skal Miljøstyrelsen informere om det.

Klik her for at læse mere om ozon ved Miljøstyrelsen.

 

Indeklimaet har stor betydning for børns og voksnes sundhed, da vi tilbringer det meste af vores liv indendørs. Det kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som stammer fra blandt andet forbrugerprodukter. Det er sjældent et enkelt stof, som udgør en fare, men den samlede belastning, som kan være et problem.

Indeklimaet kan også være belastet med partikelforurening, såsom

 • cigaretrygning
 • brændefyring
 • stearinlys
 • mados. 

Det bedste råd til at sikre et godt indeklima, er at lufte godt ud hver dag, og sørge for gennemtræk i to gange fem minutter hver dag.

Radon

Landsdækkende undersøgelser tyder på, at 350.000 huse i Danmark har et for højt radonniveau i indeklimaet. Tre forhold har betydning for radonniveauet:

 1. Hvor du bor
 2. Din boligs konstruktion og stand
 3. Hvornår din bolig er bygget

Klik her for at læse mere om indeklima og gode tips ved Miljøstyrelsen.

Klik her for at læse mere om brændeovne og indeklima ved Miljøministeriet.

Klik her for at tilgå Radonguiden.dk.

PCB

I perioden 1950 til 1977 blev PCB brugt i byggematerialer, såsom fugemasse og i termoruder. PCB er en miljøgift, og siden 1977 har det været forbudt at bruge i både nye bygninger og ved renovering af gamle bygninger.

Byggematerialer med PCB kan afdampe til luften indendørs og dermed påvirke mennesker. Der er ikke fare for akutte helbredsskader, men ophold i mange år i en bygning med PCB kan være sundhedsskadeligt. Langvarig påvirkning af PCB kan virke hormonforstyrrende og give kræft.

Klik her for at tilgå PCB-guiden, hvor du kan finde vejledning og råd til, hvordan du måler, håndterer og bortskaffer PCB.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til