Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Natur, miljø og renovation Miljøområdet Forurening

Forurening

Akut forurening skal anmeldes for at minimere skadesomfanget. Akut forurening kan være olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser.

Hvis du opdager en akut forurening, har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening, som andre ulykker, ved at ringe til alarmcentralen på 112.

Kommunen har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger.

På Samsø skal man kontakte Samsø Redningskorps, hvis man opdager eller forårsager forurening.

Kontakt Samsø Redningskorps på telefonnummer 8659 1788 eller på mail kontor@samsoredning.dk. Vagtcentralen er bemandet fra 7.00-16.00. I tidsrummet 16.00-7.00, samt i weekenderne, overtages funktionen af Vagtcentralen Østjylland Aarhus.

Klik her for at læse mere om Samsø Redningskorps.

Typer af forurening

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand. Det kan du gøre via mailadressen kommune@samsoe.dk.

Klik her for at læse mere om spildevand i badevandet ved Miljøstyrelsen.

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du øjeblikkeligt:

 • Holde op med at bruge det
 • Underrette kommunen og det lokale vandværk

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside, Facebookside og det lokale vandkontors hjemmeside.

Klik her for at se en oversigt over de lokale vandværker, samt kontaktinformation.

Underretning til kommunen skal ske til Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70.

Forurening af jorden kan skade både drikkevandet og menneskers sundhed. I Danmark er det regionerne, der står for den offentlige indsats på jordforureningsområdet. Indsatsen retter sig mod de jordforureninger, hvor der ikke er en forurener til at betale for oprensning af forureningen.

Du skal kontakte kommunen, hvis

 • du ønsker at bygge på en forurenet grund
 • du vil grave forurenet jord op på din ejendom for at køre jorden væk (vær opmærksom på, at du skal kontakte kommunen inden du går i gang med at flytte jorden, da den skal afleveres til et godkendt jordbehandlingsanlæg)

På Borger.dk kan du læse meget mere om jordforurening, såsom:

 • Regionernes indsats på jordforureningsområdet
 • Om værditabsordningen, hvis du har købt en ejendom uden at vide, at grunden var forurenet
 • Muligheder for at tjekke, om din grund er forurenet
 • Dine handlemuligheder ved let forurening
 • Oprydning af forureningen
 • Klagemuligheder

Klik her for at læse om jordforurening på Borger.dk.

Klik her for at læse om jordforurening og støtte til oprensning ved Miljøstyrelsen.

Røg forurener luften med skadelige partikler, og det er derfor vigtigt, at du tager dig de nødvendige forbehold. På Borger.dk, kan du læse mere om afbrænding og luftforurening, såsom

 • Miljørigtigt fyring
 • Afbrændingsforbud
 • Sankthansbål
 • Afbrænding af haveaffald
 • Afbrænding af affaldstræ (hvilket ikke er tilladt)

Klik her for at læse mere om afbrænding og luftforurening på Borger.dk.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til