Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og renovation Beskæring af træer og buske

Beskæring af træer og buske

Hvis du, som grundejer, har arealer ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du holde din egen beplantning helt inde på din egen grund. Det gælder også hække.

Træer og buske må gerne rage ind på vejarealet. Grenene skal dog være så højt oppe, at man kan passere uden gener. I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, stil eller fortov. Udenfor byerne, skal læhegn og anden beplantning langs vejene også klippes ind til skel.

Ved at fjerne udgåede træer, undgås risikoen for, at de vælter ud på vejen og i værste fald forårsager en ulykke.

Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke kommer ud over skel og er til gene for færdslen.

Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejanlægget, er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, beredskab og renovationskøretøjer med videre.

Træer og buske skal beskæres, således at:

  • Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage i skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 meter.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal være mindst 2,75 meter. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.
  • Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte med videre.

Kommunen har bemyndigelse til at pålægge grundejeren den nødvendige beskæring af træer og buske ifølge Vejlovens §87 og privat vejlovens §61, hvis de er til gene for vejen og dens brugere.

Grundejeren vil modtage et brev med angivelse af eventuel tidsfrist for beskæringen, inden der gives et egentligt påbud.

Hvis tidsfristen eller påbuddet ikke efterkommes, vil arbejdet blive udført af kommunen på grundejerens bekostning.

Klik her for at læse vejloven på Retsinformation.

Klik her for at læse lov om private fællesveje på Retsinformation.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til