Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Natur, miljø og renovation Badevand og drikkevand

Badevand og drikkevand

På Samsøs strande har badevandet generelt meget høj kvalitet, men en lokal forurening fra f.eks. alger eller miljøudslip kan ødelægge fornøjelsen ved at bade. 

I følge bekendtgørelse nr. 939 af 18/09/2012, om badevand og badeområder, skal badevandet analyseres for indhold af Colibakterier og Enterokokker. 

Derfor kontrollerer vi badevandet i perioden ultimo maj til start september. Der tages prøver på mandage i ugerne:
21, 24, 26, 28, 30-34 samt uge 36

Analyser af badevand

Har du spørgsmål omkring badevand, kan du kontakte Teknik og Miljø på telefon 87 92 23 70 i telefontiden mandag til torsdag fra 9.00-12.00 og igen fra 13.00-15.00.

På nedenstående link, kan du finde badevandsprofiler over:

  • Ballen, Nord for havnen
  • Ballen, Strandgård
  • Nordby, Klitgård Camping
  • Strandskoven, ud for campingplads
  • Kolby Kås, ved campingplads
  • Sælvigbugten, ud for campingplads
  • Fogedmarken
  • Mårup Østerstrand

Klik her for at se Samsøs badevandsprofiler (åbner nyt vindue)

Klik her for at se en film om badesikkerhed.

 

BNBO

Det primære formål med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er at forhindre eller begrænse risikoen for forurening af grundvandet i boringens nærområde.

Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er en beskyttelseszone, udlagt af Staten omkring alle aktive almene vandforsyningsboringer. Inden for BNBO kan kommunerne pålægge grundejerne begrænsninger i forhold til, hvad jorden må bruges til. Det kan for eksempel være forbud mod brug af sprøjtemidler og nitrat.

I hele landet er der udpeget 4.850 BNBO, hvoraf knap halvdelen er på landbrugsarealer. På Samsø er der 10 BNBO.

Beskyttelsen af BNBO sker først og fremmest via frivillige aftaler mellem de almene vandværker og den enkelte grundejer. På Samsø er man nået meget langt med indsatsen, da der har været et konstruktivt samarbejde og det har været muligt at indgå frivillige aftaler med de fleste grundejere. I de få tilfælde, hvor der ikke opnås enighed, er det Kommunen der som miljømyndighed påbyder grundejeren at beskytte BNBO.

Samsø vandforsygning:  Samsø vandforsyningernes fælleskontor

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til