Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur og fritid Puljer til aktiviteter i Samsø Kommune Samsø Kommunes Sundhedspulje

Samsø Kommunes Sundhedspulje

Her kan du læse om dine muligheder for at søge tilskud til sundhedsfremmende projekter og aktiviteter fra Samsø Kommunes Sundhedspulje

Det overordnede formål med puljen er at understøtte udviklingen og etableringen af sundhedsfremmende aktiviteter på Samsø.

Spørgsmål vedrørende ansøgningen, krav og lignende kan rettes til kommune@samsoe.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen på kommune@samsoe.dk eller på telefon 87 92 22 00

Om Samsø Kommunes sundhedspulje

Projekter og aktiviteter, der relaterer sig til nedenstående kriterier, vil blive prioriteret i forbindelse med tildeling af støtte:

 • Aktiviteten skal have et sundhedsfremmende sigte
 • Støtten ydes til aktiviteter, der foregår i Samsø Kommune for Samsø Kommunes borgere
 • Der skal være tale om en sundhedsfremmende og/eller forebyggende indsats, der kan supplere eller udvikle Samsø Kommunes vifte af tilbud på sundhedsområdet (herunder sundhedsfremmende aktiviteter inden for fysisk og mental sundhed), eller som generelt understøtter Samsø Kommunes Sundhedspolitik og kommunens opgaver i forhold til at skabe gode rammer for sund levevis for borgerne (jf. Sundhedsloven §119)

Støtten vil altid bero på en konkret vurdering fra år til år.

Søges der, som kommunal institution, lægges der særligt vægt på projekter, hvor der er indtænkt samarbejde med civilsamfundet.

Herudover kan der søges om midler til rammerne for indsatsen, såsom tilskud til undervisere, etableringsudgifter, lokaler og opkvalificering.

50% af de afsatte midler skal gå til børn og unge for at sikre koncentreret indsats, og for at understøtte Aarhusklyngens prioritering af ”Unges mistrivsel – tidlig indsats”.

 • Administration, herunder løn, porto, kontorartikler, telefon og kørsel. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det frivillige sociale arbejde
 • Udflugter, rejser og fortæring. Der er mulighed for undtagelser, hvis støtten er en forudsætning for udførelsen af det sundhedsfaglige arbejde

Det er muligt at sende ansøgninger hele året, men ansøgningerne behandles kun én gang årligt. Der er hvert år deadline for ansøgninger den 15. maj. 

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af den sundhedsfremmende aktivitet og budget. Du kan downloade ansøgningsskemaet via ovenstående link, hvorefter du sender ansøgningen til Social, Sundhed og Beskæftigelsesforvaltningen på kommune@samsoe.dk . Du kan også sende ansøgning til Samsø Kommune, att. Social-, Sundhed- og Beskæftigelsesforvaltningen, Søtofte 10, 8305 Samsø.

Ansøgningen skal være kommunen i hænde senest kl. 15.00 på ansøgningsdagen for at komme i betragtning.

Klik her for at tilgå budgetskema (åbner nyt vindue)

Klik her for at tilgå afrapporteringsskema til støtte (åbner nyt vindue)

 • Fremsende dokumentation for afholdte udgifter senest 31. december i ansøgningsåret
 • Fremsende evaluering af indsatsen senest 31. december i ansøgningsåret
 • Fremsende en ansøgning om udsættelse for anvendelse af tilskuddet, hvis projektet eller indsatsen ikke færdiggøres til den planlagte tid. I ansøgningen skal der stå, hvorfor aktiviteten er blevet forsinket, og hvornår aktiviteten forventes at være gennemført
 • Tilbagebetale alle ikke-brugte midler til Samsø Kommune, Jyske Bank, reg.nr. 6260 kontonr. 167297-5. Der anføres følgende tekst: ” (Navn på projekt) returmidler til sundhedspulje”
 • Dokumentation for afholdte udgifter og/eller ansøgning om udsættelse fremsendes til kommune@samsoe.dk med ”Sundhedspulje” i emnefeltet.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til