Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Kultur og fritid Puljer til aktiviteter i Samsø Kommune Pulje til Kulturelle aktiviteter

Pulje til Kulturelle aktiviteter

Her kan du læse om dine muligheder for at søge tilskud til kulturelle projekter og opgaver fra Samsø Kommunes Pulje til Kulturelle aktiviteter.

Børne- og Kulturudvalget i Samsø Kommune råder over en årlig tilskudspulje, der giver mulighed for at yde tilskud til kulturelle aktiviteter og projekter på Samsø.

Det overordnede formål med puljen er at motivere til og understøtte udvikling, igangsætning og etablering af kulturelle aktiviteter på Samsø.

Spørgsmål vedrørende ansøgninger og krav rettes til udviklingskonsulenten ved Børn, Unge og Kulturforvaltningen på aushs@samsoe.dk eller telefon 25 20 88 15.

Om puljen til Kulturelle aktiviteter

Der kan ydes tilskud til:

 • Kulturelle arrangementer og tiltag inden for musik, kunst og foredrag.
 • Nye kulturtilbud under udvikling på Samsø
 • Kulturelle aktiviteter, der fremmer interessen for Samsø
 • Enkeltstående formål, for eksempel arrangementer, bogudgivelser (kun 1. udgivelse) og kunstudstillinger
 • Tiltag, der ved kommunal støtte kan opnå mindst tilsvarende eller større støtte fra anden side

Der kan maksimalt ansøges om 25.000 kroner. I særlige tilfælde kan Børne- og Kulturudvalget vælge at give dispensation til et højere tilskud. Dispensation gives via sagsfremstilling behandlet i Børne- og Kulturudvalget.

 • Arrangementer, der primært har et kommercielt sigte
 • Udgifter, der i forvejen dækkes ind af kommunal lovgivning
 • Arrangementer, der allerede modtager tilskud fra kommunen
 • Aktiviteter, der er gennemført inden fremsendelse af ansøgningen

Ansøgninger, der vil kunne dækkes af andre kommunale budgetter, henvises til disse budgetter og tilskudsordninger.

Der er to årlige ansøgningsrunder om støtte fra den kulturelle pulje. Ansøgningsfristen for de to runder er henholdsvis d. 1. februar og d. 1. oktober.

Ansøgningsskemaet udfyldes via ovenstående link, hvorefter du sender ansøgningen til Udviklingskonsulent Sarah Heiberg Sestrup fra Børn, Unge og Kulturforvaltningen på mail aushs@samsoe.dk.

Efter ansøgningsfristens udløb behandler Samsø Kommunes Børne- og Kulturudvalget ansøgningen. Ansøgeren får skriftligt svar derefter.

Nedenstående punkter vil indgå i vurderingen:

 • Om projektet understøtter Samsø Kommunes kulturpolitik
 • I hvilken grad aktiviteten vurderes at være attraktiv og tilgængelig for Samsøs borgere og gæster
 • Om aktiviteten er med til at fremme og styrke samarbejdet mellem foreninger, institutioner og erhvervsliv på Samsø
 • Om aktiviteten profilerer Samsø på kultur-, erhvervs- og bosætningsområdet
 • I hvilken grad ansøger kan sandsynliggøre, at projektet er realiserbart
 • Om aktiviteten afvikles uden for højsæsonen

 

 • Udfylde ansøgningsskemaet digitalt og indsende det til Børn, Unge og Kulturforvaltningen inden ansøgningsfristens udløb.
 • Fremsende evaluering af aktiviteten senest 12 måneder efter modtagelse af bevillingsbrev. Ved afvigelser i fremsendte budget sendes også en opdateret finansieringsplan. Dette gøres senest 12 måneder efter modtagelse af bevillingsbrev. Evalueringsskemaet, samt finansieringsplan, udfyldes digitalt og sendes som pdf-filer til Børn, Unge og Kulturforvaltningen på aushs@samsoe.dk. Både evalueringsskema og finansieringsplan er tilgængelig i ovenstående afsnit.
 • Samsø Kommune foretager jævnligt stikprøver af indsendte regnskaber, og tilskudsmodtagere skal gemme kvitteringer for afholdte udgifter. Hvis kvitteringerne ikke kan forevises ved en stikprøve, skal tilskuddet fra den respektive pulje tilbagebetales.
 • Fremsende en ansøgning om udsættelse for anvendelse af tilskuddet, hvis projektet eller arrangementet ikke færdiggøres til den planlagte tid. I ansøgningen skal der stå, hvorfor aktiviteten er blevet forsinket, og hvornår aktiviteten forventes at være gennemført.
 • Tilbagebetale alle ikke-brugte midler til Samsø Kommune og alle ikke-dokumenterede udgifter.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til