Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Kultur og fritid Kultur- og Ildsjælsprisen Ildsjælsprisen

Ildsjælsprisen

Samsø Kommunes ildsjælspris er indstiftet for at hædre den store indsats, som ildsjæle, foreninger og frivillige på Samsø leverer, og for at opmuntre til en videreførelse og udvikling af dette vigtige arbejde. Vi ser ildsjæle som mennesker, der brænder for at hjælpe andre eller tager initiativer, som styrker fællesskabet og lokalsamfundets sammenhængskraft.

Prisen kan tildeles én eller flere personer, der i det forløbne år særligt har gjort sig bemærket ved en frivillig, ulønnet og uselvisk indsats til glæde for andre medborgere, en bestemt befolkningsgruppe eller det almene fællesskab. Det kan også være, at den eller disse personer i kraft af initiativlyst og idérigdom har bidraget til at udvikle det samske øsamfund ved at skabe positive forandringer og glæde.

Ildsjælsprisen uddeles hvert år på den nationale frivillighedsdag, som altid ligger den sidste fredag i september, og afholdes ved et festligt arrangement i Kultursalen i SamBiosen, sammen med Kulturprisen.

I forbindelse med prisoverrækkelsen vil der blive afholdt et arrangement, som har til formål at anerkende og hylde øens mange kulturpersoner og frivillige.

Ønsker du at indstille en kandidat til Ildsjælsprisen? Klik på nedenstående link, som kun er aktivt i indstillingsperioden.

Om Ildsjælsprisen

Prisen udgør et kontant pengebeløb på 2000 kroner. Dertil kommer en buket blomster samt et trofæ.

Komitéen er sammensat af fem medlemmer, der vælges således:

  • De siddende formænd fra Samsø Kommunes Børne- og Kulturudvalg og Social- og Beskæftigelsesudvalg.
  • En repræsentant for SIK.
  • En repræsentant for Ældresagen.
  • En repræsentant for Samsø Festivalforening.
  • En repræsentant for Samsø Museumsforening.
  • En repræsentant Erhvervsforum.
  • En repræsentant fra KOKS.
  • En repræsentant for Samsøs borgerforeninger.

Organisationer og foreninger udpeger selv medlemmer hvert andet år i lige år. De udpegede vælges således for en toårig periode. Komitéens formænd er de siddende formænd for henholdsvis Børne- og Kulturudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget. Komitéens næstformand vælges blandt de øvrige medlemmer. Valg af næstformand sker hvert andet år i forbindelse med udpegning af nye medlemmer.

Komitéen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Sidste års prisvinder inviteres til at deltage i uddelingen af det kommende års prisvinder.

Valget af årets modtager af Ildsjælsprisen sker blandt de indstillede kandidater ved enighed i komitéen. Kan enighed ikke opnås, sker valget efter afstemning ved simpel flertalsbeslutning.

Komitéen afholder et møde cirka 14 dage før uddelingen af prisen for at udvælge en prismodtager ud fra de indkomne nomineringer. Senest fire uger før mødet annonceres muligheden for at indstille kandidater. Der indkaldes til ekstra møder om nødvendigt.

Alle interesserede kan indstille kandidater til prisen.

Det annonceres på kommunes egne kanaler og i Samsø Posten. 

Indstiller du flere personer eller en forening/institution til den respektive pris, skal du udvælge en repræsentant til at modtage prisen.

Digital indstilling

Du kan indstille en kandidat digitalt ved at udfylde indstillingsskemaet på ovenstående link i den aktive indstillingsperiode.

Manuel indstilling

Du kan indstille en kandidat ved manuelt at udfylde en indstillingsblanket.

Indstillingsblanketterne finder du på Rådhuset og på bibliotekerne i henholdsvis Tranebjerg og Nordby. Samme steder finder du også opstillede stemmekasser, hvori du kan aflevere blanketterne.

Du kan også aflevere blanketterne i lukkede kuverter mærket ”Ildsjælspris/Kulturpris, att. Sarah Heiberg Sestrup” i receptionen på Rådhuset i den normale åbningstid. Kuverten kan også sendes til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 Samsø.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til