Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Borgerservice Vilkår Ø-kort for Samsinger og frittidssamsinger

Vilkår Ø-kort for Samsinger og frittidssamsinger

Vilkår for ø-kort for samsinger

1. Aftalens formål

1.1 En aftale om ø-kort for fastboende på Samsø er en aftale mellem Samsø Rederi/Samsø kommmune og kunden om ret til køb af billet som gående passager til ø-kort priser.

2. Indgåelse

2.1 Har du folkeregisteradresse på Samsø, har du ret til et Ø-kort,  som fåes ved henvendelse til borgerservice hos Samsø Kommune.

Aftalegrundlaget er disse vilkår samt den til enhver tid gældende prisliste. Derudover de almindelige befordringsbestemmelser og handelsbetingelser, som du finder på tilsamsø.dk

3. Vilkår for brug af Ø-kort

3.1 Fastboende på Samsø har automatisk pladsreservation under normale trafikforhold ved rejse som gående, ved chek-in senest 10 minnutter før planmæssig afgang.

Automatisk pladsreservation er dog undtaget i uge 29 samt mandag i uge 30. I denne periode skal der bestilles plads til gående.

Er der booket plads, som alligecel ikke ønskes benyttet, skal booking annuleres inden 10 minutter før  planmæssig afgang. Såfremt annulering ikke sker rettidigt, opkræves gebyr svarende til pris for den bookede billet.

3.2 Ø-kort skal altid medbringes som dokumentation og fremvises sammen med billet ved ombordstigning. Ø-kortet er personligt.

3.3 Pris fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste.

3.4 Har du valgt at registrere et Dankort/kreditkort på ø-kortet, debiteres det automatisk ved chekin. Såfremt kreditkortet udløber og der ikke længere er et gyldigt kreditkort tilknyttet aftalen, kan ø-kortet ikke benyttess indtil et kreditkort igen er tilknyttet aftalen, kan ø-kortet ikke benyttes indtil et kreditkort igen er tilknyttet aftalen. Kunden må derfor ikke efterfølgende mulighed for refusion.

Såfrem tekniske problemer hos Samsø Rederi eller Betalingsudbyderen Adyen forhindrer, at beløb debiteres kundens kort ved chek-in, vil Samsø Rederi debitere kundens kort snarest muligt derefter.

3.5 Kunden skal informere Samsø Rederi om ændringer i adresse, telefon, e-mail m.v. Dette kan gøres ved at logge ind på tilsamsø.dk

3.6 Misbrug og billetkontrol: Der udføres billetkontrol både i havne og ombord. Ved misbrug eller manglende gyldig rejsehjemmel, betales en kontrolafgift på 800 kr. Ø-kortet kan ikke bruges på pågældende rejse, derfor betales standartbillet.

Ved gentagne forseelse/misbrug af aftalen inden for ét år, inddrages ø-kortet i op til ét år. Dette sker i samråd med Samsø Kommune.

4. Samstykke til betaling med betalingskort (automatisk debitering)

4.1 Kunden giver sit samtykket til, at Samsø Rederi trækker betaling på kundens kort for:

  • gennemførte rejser
  • gebyr for ikke rettidigt annullerede rejser, se 3.1
  • kontrolafgifter ved misbrug og billetkontrol. se 3.6

4.2 Kunden kan til enhver tid kalde sit samtykke tilbage. Hvis kunden tilbagekalder sit samtykke, ophører aftalen.

5. Hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af ø-kort

5.1 I tilfælde af tyveri eller bortkomst af ø-kortet, skal kunden straks underette Samsø Rederi om dette. Kunden hæfter aldrig for brug af Ø-kort, efter Samsø Rederi er underrettet om bortkomst eller tyveri af ø-kortet.

5.2 Et ø-kort med registrert betalingsmiddel er et betalingsmiddel i henhold til "lov om visse betalingsmidler" § 11

6. Aftalend ophør

6.1 Aftalen gælder, indtil den opsiges skriftligt af en af parterne. Opsigelse skal ske skriftligt til Samsø Rederi på tilsamsoe@samsoe.dk

7. Ændring af aftalevilkår

7.1 Samsø Rederi kan ændre aftalevilkår med en måneds varsel. Såfremt kunden ikke opsiger aftalen indenfor denne måned, betragtes dette som accept af de nye aftalevilkår.

8. Lovvalg 

8.1 Aftalen er undegivet dansk ret.

Vilkår for fritidssamsinger

1. Aftalens formål

1.1 En aftale om ø-kort for fritidssamsinger med fritidsbolig på Samsø er en aftale mellem Samsø Rederi/Samsø Kommune og kunden om ret til køb af billet som gående passager til ø-kort priser

2. Indgåelse

2.1 Efer du en fritidsbolig på Samsø, har du og din ægtefælle/samlever ret til et ø-kort, som fåes ved henvendelse til borgerservice hos Samsø Kommune. 

Ejendommen skal indeholde en registreret boligenhed, der ike udlejes til helårsbrug. Ved nybyggeri kan Ø-kort først udstedes, når byggeriet er færdig meldt.

Virksomheder, fonde, foreninger med mere kan ikke få ø-kort.

Aftalegrundlaget er disse vilkår samt den til enhver tid gældende prisliste. Derudover de almindelige befordringsbestemmelser og handelsbetingelser, som du finder på tilsamsø.dk

2.2 Vælger kunden at registrere et Dankort/kreditkort på ø-kortet - accepterer kunden, at betaling automatisk debiteres på oplyste Dankort/kreditkort.

3. Vilkår for brug af Økort 

3.1 Er der booket plads, som alligevel ikke ønskes benyttet, skal bookingen annuleres inden 10 minnutter før planmæssig afgang. Såfremt annullleringen ikke sker rettidigt, opkræves gebyr svarende til pris for den bookede billet.

3.2 Ø-kort skal altid medbringes som dokumentation og fremvises sammen med billet ved ombordstigning. Ø-kortet er personligt.

3.3 Pris fastsættes ud fra den til enhver tid gældende prisliste.

3.4 Har du valgt at registrere et Dankort/kreditkort på ø-kortet, debiteres det automatisk ved check-in. Såfremt kreditkortet udløber og der ikke længere er et gyldigt kreditkort tilknyttet aftalen, kan økortet ikke benyttes indtil kreditkortet er blevet opdateret, og har ikke efterfølgende mulighed for refusion. 

Såfremt tekniske problemer hos Samsø Rederi eller Nets forhindrer, at beløb debiteres kundens kort ved chek-in, vil Samsø Rederi debitere kundens kort snarest muligt derefter.

3.5 Kunden skal informere Samsø Rederi om ændringer i adresse, telefon, e-mail m.v. Dette kan gøres ved at logge ind på tilsamsø.dk

3.6 Misbrug og billetkontrol: Der udføres billetkontrol både i havne og ombord. Ved misbrug eller maglende gyldig rejsehjemmel, betales en kontrolafgift på 800 kr. Ø-kortet kan ikke bruges på den pågældende rejse, derfor betales standartbillet.

Ved gentagne forseelse/misbrug af afatalen inden for ét år, inddrages ø-kortet i op til ét år. Dette sker i samråd med Samsø kommune.

4. Samtykke til betaling med betalingskort (automatisk debitering)

4.1 Kunden giver sit samtykke til, at Samsø Rederi trækker betaling på kundens kort for:

  • gennemførte rejser
  • gebyr for ikke rettigdigt annullerede rejser, se 3.1
  • kontrolafgifter ved misbrug og billetkontrol, se 3.6

4.2 Kunden kan til enhver tid kalde sit samtykke tilbage. Hvis kunden tilbagekalder sit samtykke, ophører aftalen.

5 Hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af ø-kort

5.1 I tilfælde af tyveri eller bortkomst af ø-kortet, skal kunden straks underette Samsø Rederi om dette. Kunden hæfter aldrig for brug af ø-kort efter Samsø Rederi er underettet om tyveri eller bortkomst af ø-kort.

5.2 Et ø-kort med registreret betalingsmiddel er et betalingsmiddel i henhold til "Lov om visse betalingsmidler" §11

5.3 Kundens hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af ø-kortet er endvidere begrænset i henhold til " Lov om visse betalingsmidler" §11

6. Aftalens ophør

6.1 Aftalen gælder, indtil den opsiges skriftligt af en af parterne. Opsigelsen skal ske til Samsø Rederi på tilsamsoe@samsoe.dk

7. Ændringer af aftalevilkår

7.1 Samsø Rederi kan ændre aftalevilkår med en måneds varsel. Såfremt kunden ikke opsiger aftalen indenfor denne måned, betragtes dette som accept af de nye aftalevilkår.

8. Lovvalg

8.1 Aftalener undergivet dansk ret.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til