Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Borgerservice Ø-kort

Ø-kort

Som fastboende, eller ejer af et fritidshus på Samsø, har du mulighed for at få tildelt et ø-kort. Ø-kortet giver rabat ved rejser på ruterne Sælvig-Hou og Sælvig-Aarhus. Servicen tilbydes af Samsø Kommune i samarbejde med Samsø Rederi.

Sådan får du et ø-kort

Hvis du ønsker at få udstedt et ø-kort, skal du sende en mail til Samsø Kommune på kommune@samsoe.dk, eller møde personligt op i borgerservice i åbningstiden. Heri skal du inkludere følgende:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • Mailadresse
 • Folkeregisteradresse eller adresse på fritidsejendom
 • Vellignende foto for hver af de personer, der skal have ø-kort
 • Skriv venligst ”Ø-kort” i emnefeltet.

Hvis du møder personligt op i Borgerservice for at få dit ø-kort, skal du give de samme oplysninger. Billedet kan du få taget i Borgerservice.

Det er gratis at få udstedt ø-kort.

Vær opmærksom på, at der ikke benyttes ø-kort på ruten til Sjælland, da Samsølinjen har en særlig rabatordning.

Klik her for at læse mere på Samsølinjens hjemmeside.

Ø-kortet er strengt personligt og din dokumentation for, at du er fastboende eller husejer i Samsø Kommune.

Ø-kortet er gældende på ruterne Sælvig-Hou og Sælvig-Aarhus.

 • Der kan udstedes ø-kort til alle ejere af en ejendom på Samsø og deres ægtefælle/samlever
 • Ejendommen skal indeholde en registreret bolig, der ikke udlejes eller benyttes til helårsbrug
 • Ved nybyggeri kan ø-kort først udstedes, når byggeriet er færdigmeldt
 • Virksomheder, fonde, foreninger med mere kan ikke få ø-kort
 • Ø-kortet udstedes med navn og billede, samt forsynes med udstedelsesdato
 • Ø-kortet er gældende ved rejser på Sælvig-Hou ruten og Sælvig-Aarhus ruten
 • Pladsbestilling til bil er påkrævet. Ring på 70 22 59 00 eller bestil via Samsø Rederis hjemmeside.

For alle rejsende er det påkrævet, at der bestilles plads i uge 29, samt mandag i uge 30.

Ruterne til Jylland:

Når du har modtaget dit ø-kort, kan det bruges til rejser som gående passager mellem Samsø og Jylland. Ønsker du at rejse i bil til ’ø-kort-pris’ skal du, efter at have modtaget dit ø-kort, indgå en aftale med Samsø Rederi som enten samsing eller fritidssamsing.

Er du fastboende samsing? Klik her for at læse mere.

Er du fritidssamsing? Klik her for at læse mere.

Det kan tage 1-5 dage at oprette din aftale.

Ruten til Sjælland:

Ved billetkontrol:

 • Ø-kortet skal forevises, og rabatten ydes kun, når ø-kortet forevises sammen med gyldig legimitation.
 • Hvis der er udfyldt en ’Tro- og loveerklæring’ vedrørende personbil på gule plader, skal denne medbringes i bilen og til enhver tid forevises sammen med ø-kortet ved ombordkørsel.
 • Navn og billede skal stemme overens for, at ø-kortet er gyldigt, og anden dokumentation skal kunne forevises.

Aftalen omfatter følgende:

 • Gående passagerer (voksne, børn og pensionister)
 • Personbil inklusiv fører
 • Personbiler er defineret som køretøjer på hvide plader, samt køretøjer på gule plader, som på registreringsattesten er anført til privat eller privat/erhverv anvendelse og ved angivelse af ejerens cpr-nummer.
 • Motorcykler inklusiv fører
 • Knallerter inklusiv fører
 • Cykler inklusiv fører

Erhvervskøretøjer er ikke omfattet af ordningen.

Særlige bestemmelser ved overførsel af privatejede køretøjer på gule plader

 • Der udfyldes og underskrives en ’Tro- og loveerklæring’ hos Borgerservice som påtegnes af Samsø Kommune
 • Erklæringen skal til enhver tid medbringes i bilen og forevises sammen med ø-kortet

-        Ved fraflytning eller salg af fritidshus i Samsø Kommune er ø-kortet ikke længere gyldigt fra den dato, man fraflytter eller sælger fritidshuset. Kortet og Brobizzen vil fra denne dato blive afvist.

-        Ved misbrug betales gyldig billet og en kontrolafgift på 800 kroner. Ved gentagen forseelse eller misbrug, kan ø-kort og Brobizzen inddrages i et år.

 • Du bedes henvende dig til Borgerservice i Samsø Kommune eller på mail for at få lavet et Ø-kort
 • Nye borgere i Samsø Kommune bliver informeret om tilbuddet ved tilflytning
 • Nye husejere i Samsø Kommune bliver informeret om tilbuddet ved tinglysning af købet

Hvis dit Ø-kort bliver beskadiget, fotoet ikke er vellignende, eller kortet ikke længere virker i billetterminalerne, kan du få det byttet til et nyt.

Ombytningen finder sted i Borgerservice på Rådhuset i åbningstiden. Eksisterende fritids-ø-kort, der er beskadigede eller ikke virker, kan ligeledes udskiftes. Det sker ved at sende en mail til kommune@samsoe.dk.

Samsø Kommune opkræver gebyr efter følgende retningslinjer:

Gratis

 • Første udstedelse af Ø-kort
 • Udskiftning af Ø-kort, som følge af slitage eller fejl i stregkode

Gebyr 125 kroner

 • Udskiftning, som følge af mistet Ø-kort

Der er rabatter til færgen, hvis du er fritidssamsing eller samsing.

Vær også opmærksom på, at du kan få skattefradrag for din færgetur til og fra din arbejdsplads. Du behøver ikke at gemme alle billetterne for at kunne dokumentere dine rejser over for SKAT. I stedet kan du kontakte Samsø Rederi, som kan lave et udtræk for hele året for dig på baggrund af dit Ø-kort.

Klik her for at læse mere om fradrag ved SKAT.

Klik her for at se de aktuelle priser på Samsø Rederis hjemmeside.

 

Se færgepriser for samsinger ved at klikke her (åbner i nyt vindue).

Se færgepriser for fritidssamsinger ved at klikke her (åbner i nyt vindue).

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til