Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Bolig, havne og veje Din bolig Skorstensfejning

Skorstensfejning

Hvis din skorsten er tilsluttet et fyr, en pejs, brændeovn eller lignende, skal du have renset den. Ifølge loven skal skorstenen renses hvis den er tilsluttet, uanset om du aktivt anvender den eller ej.

Du kan få udført skorstensfejningen ved at benytte den skorstensfejermester, som kommunalbestyrelsen har givet bemyndigelse til at arbejde i kommunen. Du kan også benytte en anden skorstensfejer, forudsat at denne er faguddannet.

Skorstenen skal renses én gang om året, hvis skorstenen er tilsluttet:

  • Et oliefyr med mindre end 120 kW indfyret effekt (mere end 120 kW er to gange årligt)
  • Pejs, brændeovn eller lignende ildsted for fast brændsel

Om

Skorstensfejeren skal rense skorstenen, røgrør og røgkanaler, samt fjerne sod, som samler sig i ildstedet eller andre steder under skorstensfejningen. Efter endt arbejde skal skorstensfejeren aflevere en besøgsrapport.

Skorstensfejeren har ret til at få adgang til alle de steder, der er nødvendige for at kunne udføre sit arbejde. Du har ret til at bede skorstensfejeren om legimitation.

I tilfælde af glanssod i skorstenen, skal skorstensfejeren sørge for, at skorstenen bliver udfræset, inden laget af glanssod kan medføre en brandrisiko. Hvis laget ikke fjernes, må du ikke bruge skorstenen.

Hvis der har været brand i skorstenen, skal du straks kontakte skorstensfejeren, som skal komme ud og rense skorstenen, samt vurdere dens fortsatte brug. Skorstensfejeren har pligt til at give politiet alle oplysninger, der kan have betydning for efterforskningen af branden.

Du skal selv afregne skorstensfejerens udgifter ved ovenstående arbejde.

Klik her for at læse bekendtgørelsen om brandværns-foranstaltninger for skorstene og ildsteder.

Gebyrets størrelse afhænger af dit fyringsanlægs indretning, herunder højde af skorstenen og ildstedets indfyret effekt. I Samsø Kommune er det valgt at følge de standardtakster, der hvert år aftales mellem Kommunernes Landsforening og Skorstensfejerlauget.

Betaling for skorstensfejning afregnes via bidragsopgørelsen.

Hvis du ønsker at benytte en anden skorstensfejer end den lokale, skal du afregne vederlaget direkte med vedkommende.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til