Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Børn og unge Sundhedsplejen 6-16 år

6-16 år

Sundhedsplejersken er tilknyttet alle skolerne på Samsø. Her undersøges barnet og der foretages snakke med både barn og forældre om sundhed og livsstil. Herunder kan de se, hvad de forskellige aldersgrupper tilbydes inden for Sundhedsplejen.

Om indskolingen

I 0. klasse bliver børnene målt, vejet, syns- og høreprøvet. Barnets generelle udvikling og trivsel vurderes i fællesskab ved en sundhedssamtale mellem barn, forældre og sundhedsplejersken.

I 1. klasse bliver børnene målt og vejet.

Sundhedsplejersken tilbyder pubertetsundervisning efter aftale med skolens lærere. Pubertetsundervisning vil som oftest ligge i 5. klasse, men kan flyttes til senere eller tidligere efter den enkelte klasses behov. Det er læreren, der vurderer dette.

Alle børn i 6. klasse tilbydes en individuel sundhedssamtale og undersøgelse, med måling af højde, vægt og synsprøve. Samtalerne er på børnenes præmisser og tilpasses det enkelte barns behov.

Fra 7.-9. klasse kan sundhedsplejersken samarbejde om undervisning i seksualitet og andre sundheds- og trivselsrelaterede emner. Dette sker efter ønske fra lærerne.

I 9. klasse får den unge tilbud om en udskolingssamtale og -undersøgelse. Sundhedsplejersken undersøger højde, vægt, hørelse og eventuelt farvesyn. Der bliver snakket om trivsel, livsstil, vaner, fremtidsønsker og helbred.

Alle børn kan, i perioder, have brug for særlig støtte af sundhedsmæssig karakter. Sundhedsplejersken tilbyder individuelle samtaler og undersøgelser af disse børn ved henvendelse fra familie eller lærere.

Som udgangspunkt tilbydes eleverne i kompetencecentret udelukkende en sundhedssamtale og -undersøgelse ved sundhedsplejersken i forbindelse med indskoling og udskoling.

Herudover tilbyder Sundhedsplejen samtaler og undersøgelser efter behov.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til