Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Børnepasning Pædagogisk tilsyn

Pædagogisk tilsyn

Der udføres pædagogisk tilsyn med kommunale og private dagtilbud i Samsø Kommune med det formål at understøtte de pædagogiske læringsmiljøer og sikring af dagtilbuddenes efterlevelse af gældende lovkrav.

Kommunalbestyrelsen på Samsø Kommune skal, ifølge dagtilbudslovens §5, stk. 1, føre pædagogisk tilsyn med alle dagtilbud i kommunen:

 • Den kommunale dagpleje
 • Kommunale daginstitutioner
 • Private, selvejende daginstitutioner
 • Private børnepassere

Samsø Kommune gennemfører årligt anmeldte og uanmeldte pædagogiske tilsyn. Tilsynet varetages af en ekstern konsulent fra Skanderborg Kommune. I dagplejen laves desuden løbende vejledningstilsyn af den daglige leder.

Rammerne for pædagogisk tilsyn blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13.12.2022.

Formålet med det pædagogiske tilsyn er

 • At føre tilsyn med det pædagogiske indhold i daginstitutionerne og den måde pædagogiske opgaver udføres på
 • At sikre, at alle dagtilbud lever op til deres lovmæssige ansvar og kommunale rammer
 • At kvalificere, udvikle og indsamle viden om den pædagogiske praksis

Tilsyn skal ses som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer, og styrke kommunens myndighedsudøvelse i form af kontrol med dagtilbuddenes efterlevelse af gældende lovkrav, herunder det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan.

Tilsynet består af:

 • En faktuel beskrivelse af dagtilbuddet
 • Observationer af det relationelle samspil i dagtilbuddet
 • Dataindsamling og efterfølgende tilsynssamtale med dagtilbudslederen og repræsentanter fra personalet om vurderingen af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer.

Med afsæt i tilsynsrapporten afholdes en udviklingssamtale med forvaltningschef, dagtilbudsleder og forældrebestyrelsesformand. Herefter orienteres Børne- og Kulturudvalget, og tilsynsrapporterne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Klik her for at læse retningslinjerne for tilsyn med kommunale dagplejere (åbner nyt vindue)

Tilsynet føres på et ensartet grundlag ved brug af kvalitetsguiden, KVALid, som er et værktøj til dialog, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis.

Kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer vurderes i følgende tre kategorier:

 Ingen bekymring

 Bekymring

 Alvorlig bekymring

Opfølgning:

Konkrete anbefalinger og udviklingsplan

Opfølgning:

Igangsættelse af skærpet tilsyn

Opfølgning:

Igangsættelse af skærpet tilsyn og udarbejdelse af handleplan

Klik her for at læse mere om Samsø Kommunes tilsynsmodel (KVALid) (åbner nyt vindue)

2022

Klik her for at tilgå Tilsynsrapporten af den kommunale dagpleje. (åbner nyt vindue)

2023

Tilsynsrapporten for 2023 er under udarbejdelse.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til