Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Børnepasning Dagplejen på Samsø

Dagplejen på Samsø

Når barnet er mellem 26 uger og 3 år, har du mulighed for at få børnepasning ved dagplejen i Samsø Kommune.

Se en video fra Dagplejen på Samsø nederst på siden.

Om Dagplejen på Samsø

Har du spørgsmål til Dagplejen i Samsø Kommune? Kontakt Dagplejeleder Majken Geiger på telefon 61 47 00 91 eller på mail aumge@samsoe.dk.

For tiden ligger Dagplejens åbningstider inden for tidsrummet 6.30-16.15. Hver dagplejer har en åbningstid på 48 timer per uge.

Når dit barn starter i dagpleje, er det en god ide at downloade AULA appen, da denne benyttes til al kommunikation i dagplejen og til underskrifter i forbindelse med opstart.

Som forældre tilbydes I også et præsentationsmøde i dagplejerens hjem med dagplejer og dagplejeleder hvor I introduceres til dagplejen.

 • Ved start i dagplejen, skal dit barn have følgende med:
 • Barnevogn med dyne, pude, lagen og sengetøj
 • Bleer, hagesmæk, skiftetøj/sko til årstiderne og hjemmesko
 • Specialmad, såsom modermælkserstatning og specialprodukter

Vigtigt: af hensyn til sikkerhed, må der ikke være snørelukninger i overtøjet.

Samsø Kommunale Dagpleje arbejder ud fra en anerkendende tilgang, og dagplejerne arbejder med en læreplan, der tager udgangspunkt i følgende temaer:

 1. Barnets personlige udvikling (selvværd, livsmod, forståelse for følelseslivet)
 2. Barnets sociale kompetence (konflikthåndtering, venskab)
 3. Sprog (sprogudvikling, sproganvendelse)
 4. Krop og bevægelse (grundmotorisk udvikling, kropsglæde, sansestimulering)
 5. Naturen og naturfænomener (kendskab til naturen via sanser og kommunikation)
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier (kulturelle udtryksformer og traditioner)

I samspil med læreplanen, arbejder dagplejerne efter Udviklingshjulet, der skaber overblik over barnets kompetencer og ressourcer.

Legestue

En gang om ugen er der heldagslegestue i Onsbjerg Gl. Skole, hvor dagplejere og børn mødes på tværs af deres respektive dagplejegruppe med udgangspunkt i motoriske og kreative aktiviteter.

Når dagplejeren er fraværende…

Hvis dagplejeren bliver syg, skal på kursus eller holder ferie, bliver du tilbudt en gæstepasning. Det er vigtigt, at barnet trives i gæstedagpleje – og derfor besøger barnets faste børnegruppe typisk gæstedagplejeren i hverdagen. På den måde skabes en kontakt, og barnet genkender både stedet og den voksne. Ved sygdom, skal dit barn først tilbage til den faste dagplejer, når du har fået besked om, at dagplejeren er rask.

Når barnet rammes af sygdom…

Dagplejeren skal have besked, hvis dit barn ikke kommer. Barnet må ikke møde i dagplejen, så længe det er sygt eller smittebærende. Barnet skal kunne deltage i en dags normale aktiviteter, både inden- og udendørs. Du bliver kontaktet, hvis dit barn bliver syg, mens det er i dagpleje.

Tilsyn

Hos Samsø Kommune er det dagplejelederen, der har ansvar for at føre det pædagogiske tilsyn hos dagplejerne. Disse tilsyn består i både anmeldte og uanmeldte besøg.

I Samsø Kommunes dagpleje er der mulighed for betalingsfri, hvis du selv passer dit barn i én eller flere dage ved dagplejerens fravær. Dette gælder dog ikke på lukkedage og dage med nødpasning.

Ved dagplejers planlagte ferie, feriefridage, omsorgsdage, kursus og afspadsering aftaler I indbyrdes, hvorvidt du ønsker at passe dit barn selv – og dermed få betalingsfri – eller om du ønsker, at barnet skal i gæstepleje. Dette ønske skal formidles på dagplejerens ferieseddel med underskrift.

Hvis du efterfølgende alligevel ønsker at holde fri samtidigt med dagplejer, udløser det ikke betalingsfri.

Ved sygdom hos dagplejeren, bliver du kontaktet af morgenvagten i forhold til, hvorvidt du ønsker gæstepleje eller selv passer dit barn. Hvis du siger ja til en gæsteplads – og ikke benytter den alligevel, gives der ikke betalingsfri.

Hvis dit barn er i gæstepleje i 14 dage eller mere, vil det være gæsteplejerens fravær, der udløser betalingsfri.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte dagplejelederen på telefon 61 47 00 91 eller på mail aumge@samsoe.dk.

Forældrebestyrelsen udarbejder de overordnede principper for dagplejen, og er det forum, som er med til at præge dagplejen på Samsø. I årets sidste kvartal er der valg til Forældrebestyrelsen.

Bestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter (plus to suppleanter), to personalerepræsentanter (plus to suppleanter) og dagplejelederen, der fungerer som sekretær i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt.

Dagplejens Forældrebestyrelse 2024

Formand:
Astrid Kjeldmark, astrid.kj@hotmail.com

Næstformand:
Kathrine Echwald Kremmer Jensen, kathrinekremmer@live.dk

Medlemmer, forældre:

 1. Camilla Mørk Vilhelmsen, camilla-vilhelmsen@outlook.com
 2. Johanne Bager Øster, johanne.bager@hotmail.com
 3. Christina Klinge Vernegreen, vernegreen_92@hotmail.com

1. suppleant:
Maria Jeppesen Jensen, maria_jeppesen@hotmail.com

2. suppleant:
Sabrina Kristensen, sabrinatufvesson@ymail.com

Medlemmer, dagplejere:

 1. Lone Harmsen, aulha@samsoe.dk
 2. Sanne Jensen, auskj@samsoe.dk

1. suppleant:
Anne Marie Liholm, auaml@samsoe.dk

2. suppleant:
Pernille Wedelgård Kristensen, aupwk@samsoe.dk

Dagplejeleder:
Majken Geiger, aumge@samsoe.dk

Som udgangspunkt skal dit barn begynde i børnehave måneden efter, barnet er fyldt tre år. Det er også en mulighed, at dit barn starter i børnehaven endnu tidligere eller senere. Her vil der være tale om specielle og pædagogiske hensyn med udgangspunkt i barnets tarv.

I forbindelse med overgangen er der et tæt samarbejde mellem dagplejen og børnehaven. Overgangen kan inkludere, at dagplejeren tager på besøg i børnehaven for at lette overgangen for det enkelte barn. Der aftales også ofte et overleveringsmøde mellem forældre, dagplejen og børnehaven for at sikre, at børnehaven arbejder videre, hvor dagplejen slipper.

Klik på nedenstående links for at vide mere om dagplejen på Samsø (åbner nyt vindue)

Dagplejens flyer

Dagplejens Kostpjece.(åbner nyt vindue)

Den pædagogiske læreplan for Dagplejen i Samsø Kommune.(åbner nyt vindue)

Tilsynsrapport for Dagplejen på Samsø.(åbner nyt vindue)

Retningslinjer for tilsyn i Dagplejen på Samsø.(åbner nyt vindue)

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til