Skip til hoved indholdet
  Hjem Borger Børn og unge Børnepasning Børnehaven Rumlepotten

Børnehaven Rumlepotten

Rumlepotten er Samsøs kommunale børnehave.

Plads og hjerterum til alle

På en stille villavej i Tranebjerg med udsigt over marker, skov og en stor legeplads, ligger Samsøs kommunale børnehave, Rumlepotten. Rumlepotten har en gennemsnitsnormering på ca. 45 børn. Rumlepotten ligger tæt ved skole, idrætshal og øens plejehjem. Huset er indrettet med tre stuer, et værksted og et fællesrum. Den store legeplads indbyder til leg og fordybelse hele året rundt. 

I Rumlepotten er der plads og hjerterum til alle; Ingen kan alt, alle kan noget, og sammen kan vi rigtig meget.

Rumlepotten er en børnehave, der gør meget ud af, at der skal være plads til alle. Rumlepotten har børn fra hele øen, fra flere forskellige nationaliteter og alle sociale lag. Dette gør Rumlepotten mangfoldig og interessant og giver muligheden for at udvide dit barns horisonter og at skabe fællesskabsfølelse og dannelse.

Om Børnehaven Rumlepotten

I Rumlepotten arbejder vi efter 'det nye børnesyn':

 • Vi mener, at børn og voksne er lige værdifulde, og at dét at være barn har værdi i sig selv.
 • Alle børn skal føle sig set, hørt, forstået og accepteret, netop som de er, og opleve, at de er betydningsfulde - både som sig selv og som en del af fællesskabet. 
 • Vi tager udgangspunkt i at alle børn gør det godt, hvis de kan.
 • Børn har ret til at være børn, til at være forskellige og til at udvikle sig i forskelligt tempi.
 • For os er det vigtigt med nærværende og tryghedsskabende voksne, som sørger for gode rammer og relationer, som børnene kan udvikle sig i.

 

Værdigrundlag

 • Tilknytning og tryghed.
 • Ordentlighed
 • Fællesskaber
 • Rummelighed

 

Tilknytning og tryghed

En tæt relation mellem voksne og børn bygger på en tryg tilknytning fra barnets side. Det pædagogiske personale har en afgørende opgave med hensyn til at understøtte, at børn trygt kan knytte sig til det pædagogiske personale. Tryghed skaber trivsel, og med det mener vi, at en tryg tilknytning fra starten af livet er afgørende for, hvordan barnet klarer sig som voksen. Alle børn, også de mindste, har ret til tryghed, udvikling og inddragelse.

 

Ordentlighed

Vi prioriterer et miljø og et fællesskab hvor vi tager vare på os selv og hinanden. Vi har tillid til, at vi vil hinanden det bedste. Vi taler ordentligt til og om hinanden; vi voksne er rollemodeller. Vi er bevidste om, at gode relationer er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores hverdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle – både børn, kolleger og forældre.

 

Fællesskaber

 Alle børn, uanset hvilke forudsætninger, baggrund og kompetencer de har, skal føle sig som en del af fælleskabet. Alle børn skal føle sig værdifulde og have mulighed for at bidrage til fællesskabet. 

 

Rummelighed

 Alle børn skal have en plads i Rumlepotten og skal opleve at blive mødt med en rummelighed, som bidrager til det gode børneliv. Her er plads til forskelligheder. Forskelligheder er en styrke og giver stor lærdom om livet til alle.

 Vi er syv pædagoger, ni pædagogmedhjælpere og en pedel. Vi er en engageret og faglig dygtig personalegruppe med mange forskellige kompetencer og kvalifikationer; bl.a. i form af udeliv, børneyoga, kreativitet, sang, rim og remser, sprog og motorik.    

 Vi brænder for at arbejde med børn og får energi af at sætte aktiviteter i gang. Selvom vi er inddelt i tre grupper, er vi fleksible og hjælper hinanden, når der er brug for det. 

Vi vægter forældresamarbejdet, da det giver grobund for god trivsel hos barnet. Vi forventer en åben og ærlig dialog mellem forældre og personalet. Vi forventer, at forældre har tiltro til, at personalet er fagligt og menneskeligt kvalificerede til arbejdet med børnene, og at forældre respekterer, at børnene er vores primære opgave. Forældre kan forvente, at vi hver dag møder jeres barn og jer med et smil og en anerkendende tilgang. Vi er i løbende dialog med forældre om barnets trivsel. 

 

Forældremøde

Der afholdes forældremøde én gang om året, hvor der bl.a. er valg til forældrebestyrelsen. Forældremødet afholdes i Rumlepotten.

 

Forældrebestyrelsen

Der afholdes fast fire årlige møder (alt derudover er efter behov). Forældrebestyrelsen er forældrenes talerør. Forældrebestyrelsen er med til at arrangere forskellige sociale arrangementer.

 

Forældresamtaler

Inden barnet starter kontakter vi forældrene for at høre lidt om barnet, så vi kan barnet og familien den bedste opstart.

Inden barnet starter i skole, vil der være en samtale om trivsel og skoleparathed.

Derudover afholdes der samtale efter behov og forældre kan altid bede om en samtale.

 

Arbejdsdage

Vi mødes én-to gange om året, hvor vi maler, reparerer, skifter sand i sandkassen m.m.

 

Januar: Fokus på alsidig personlig udvikling.

Februar: Fokus på alsidig personlig udvikling. Uge 5 og uge 6 er temauger om Fastelavn. Fredag den 9. holder vi Fastelavn.

Marts: Fokus på sprog. Uge 12 og 13 er temauger om Påske. Uge 13 triller vi æg og påskeharen kommer på besøg.

April: Fokus på sprog. Uge 16, 17 og 18 har vi temauger om eventyr. 

Maj: Fokus på kultur. Fredag i uge 18 er der forældrekaffe og opvisning og afslutning på temaet om eventyr. Fredag den 24. er der bedsteforældredag. Uge 22 er der temauge om samba.

Juni: Fokus på kultur. Uge 23 og 24 er temauger om samba. Torsdag den 13. går vi samba gennem Tranebjerg med Samsø Skoles SFO. Torsdag den 20. er der overnatning for storbørnsgruppen. Torsdag den 27. er der storbørns-fest og afslutning.

Juli: Fokus på krop og bevægelse.

August: Fokus på natur, udeliv og science. Uge 34, 35 og 36 er temauger om fra jord til bord.

September: Fokus på natur, udeliv og science. Uge 36 er der temauge om fra jord til bord.

Oktober: Fokus social udvikling. Temauger i 40 og 41. 

November: Fokus social udvikling.

December: Fokus på krop og bevægelse. Uge 50 er der kirke, julefrokost og Lucia.

Vi skaber en rolig morgen, hvor vi kan modtage børnene på den måde, de hver især har brug for.
Alle bliver mødt med smil, set i øjnene og hilst på. 

Hver dag kl. 9 samles alle børnene på deres stuer til samling og formiddagsmad. Her bliver dagen vist via piktogrammer for at visualisere børnenes hverdag og de aktiviteter, dagen byder på. Vi arbejder/leger både i mindre grupper og i større fællesskaber for at give børnene mulighed for at kunne fordybe sig. I løbet af dagen er der flere tidspunkter, hvor personalet er sammen med en lille gruppe børn, hvor tætte relationer opbygges. Vores hverdag er struktureret og genkendelig. Med vores struktur i huset sikrer vi os, at alle børn bliver set og hørt hver dag.

Vi elsker at være ude og mange af de pædagogiske aktiviteter foregår ude så vel som inde. Vi bruger nærmiljøet, biblioteket, hallen, skoven, der ligger ved børnehaven, og de forskellige legepladser i Tranebjerg. Vi bruger telebussen for at komme på længere ture til strand og skov. Hverdag fra kl. 12 til kl. 13.45 er alle mand på legepladsen. 

Hver fredag kan forældre læse på AULA om den kommende uges plan samt ugen, der gik. 

Vi elsker temauger, hvor vi kan fordybe os i forskellige temaer. Fx trolde, eventyr, fra jord til bord, krible-krable osv. 

I temaugerne arbejder vi i små grupper og lidt mere på tværs af stuerne. Projektugerne er minimum 14 dage ad gangen.

Vi vægter, at alle børn får en tryg og overskuelig start i børnehaven med udgangspunkt i en mindre base. Derfor starter de yngste børn på rød stue. Der er to voksne tilknyttet stuen. Her har børnene mulighed for at få en blid start på børnehavelivet. Når børnene rykker ud fra rød stue, flytter de på enten gul eller grøn stue. De flytter altid ud med en eller flere venner. Børnene er på gul eller grøn stue frem til skolestart. 

I Rumlepotten elsker vi at være ude. Vi bruger naturen aktivt i vores arbejde med børnene. Udelivet fremmer børns trivsel og flere aspekter af deres udvikling. Vi bruger udelivet til at fremme børnenes sanser, motorik og koncentrationsevne. Naturen inviterer til fordybelse, er beroligende og inspirerer til fantasifulde lege og kreativitet og giver rig mulighed for at bruge kroppen aktivt. 

Vi forsøger at bidrage til børnenes viden om planter og dyrelivet i vores nærmiljø og give dem en bevidsthed om, at vi sammen skal passe på vores natur.

I Rumlepotten er der fuld forplejning. Maden bliver lavet i vores eget køkken, så børnene har mulighed for at hjælpe til, se, lugte og smage på maden. Vi har bronzemærke i økologi og så vidt det er muligt, handler vi årstidernes frugt og grønt lokalt.  Vi følger Fødevarestyrelsens kostråd med fuldkorn, fisk, vegetariske retter og kød. Vi vil, at maden taler til børnenes sanser, så den er farverig og med forskellige valgmuligheder. Menuplanen kan ses på AULA. 

 

Måltider:

Kl. 06.45-07.30: Morgenmad for de morgenfriske.

Kl. 09.00: Formiddagsmad; brød og frugt.

Kl. 11.15: Frokost.

Kl. 14.00: Eftermiddagsmad.

Kl. 16.00: En lille hapser til dem, der har lyst.

Fra februar starter vi op på storbørnsgruppen. Storbørnsgruppen er for de børn, der skal starte i skole om sommeren samme år. Her arbejder vi med at tilegne sig forskellige færdigheder og det sociale samspil børnene imellem. Vi holder også en overnatning, hvor vi hygger med forskellige sjove aktiviteter og dejlig mad. I juni holder vi afslutningsfest for børnene og forældrene. 

Fødselsdag holdes i forbindelse med formiddagsmaden på den stue, hvor barnet går. Her pynter vi med flag og fødselsdagstog. Der bliver sunget og barnet får en gave. Vi sørger for gave, fødselsdagsboller og at barnet får en hyggelig fødselsdag i børnehaven. Vi tager også gerne hjem til barnet, hvis vi bliver inviteret.

Hold dig orienteret om Samsø Kommune

Samsø Kommune

Søtofte 10
8305 Samsø

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: 

CVR-nr.: 23 79 55 15

Oplever du problemer med hjemmesiden?
Kontakt Samsø Kommunes webmaster
aumifl@samsoe.dk

Åbningstider

Telefontid

Genveje til